Новини

Наши кадри в решенията на Комисията по досиетата

сряда, 21 март 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Комисията за обявяване принадлежността на лица към дейностите на бившата комунистическа държавна сигурност (ДС), публикува свое решение, с което „…обявява установената и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона“, на бившия началник на РУ на МВР-Златоград

 

Петър Анастасов Величков

 

Величков е проверяван от Комисията като общински съветник в Златоград до 1990 г.

Родом от с. Момчиловци, той е работил като щатен служител на ОУ на МВР-Смолян-ДС; ДС, отдел II. От 1967 г. е назначен за мл. Разузнавач, от следващата 1968 г. е преназначен за разузнавач V степен, а от 1972 г. е преназначен за разузнавач II степен в ОУ на МВР-Смолян.

От 31. 12. 1974 г. е преназначен за разузнавач I степен, от 31. 01. 1976 г. е инспектор IV степен, от март 1978 г. е инспектор III степен; от 1979 г. е вече зам.-н-к на отделение, от ноември 1983 г. е изпратен на 3-месечен курс във ВКШ на КГБ-Москва.

От 26. 07. 1984 г. е преназначен за н-к на РУ на МВР-Златоград, а от декември 1988 г. е н-к на ОбУ на МВР-Златоград и като такъв „по право“ е бил и „общински народен съветник“ на Златоград.

Комисията установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона и на

 

Любомир Асенов Мемов,

 

който е вербуван на 08. 10. 973 г., и регистриран на през декември 1973 г. Ръководителите му са били ст. лейт. Иван Паскалев Шапчев и оперативните работници Кирил Величков и Костадин Ганев. Структурите, в които е осъществявано сътрудничеството, са ДС, управление VI-VI-II, ВГУ, управление III-VІІІ-І, а качеството като секретен сътрудник е било „агент с псевдоним „Малчика“.

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите на ДС, са документ от щатен служител и рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-3127 (Вн) МФ; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С КА 92/ 27. 03. 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3127 (Вн) (налично).

Сред решенията е и

 

Румен Димитров Кундев,

 

вербуван през април 1982 г. и ръководен от оперативния работник в МВР Сергей Зарев. Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството, е „секретен сътрудник, съдържател на явочна квартира“, с псевдоним „Марица“, а документите, въз основа на които е установена принадлежността към органите на ДС, са рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 138/ 20. 08. 1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ.

Те също са проверявани от Комисията в качеството им на общински съветници до 1990 г.

 

(Бр. 2/2018 на „Златоградски вестник”)