Новини

Каним БАН за актуализиране на екодоклада им от 2000 година

Friday, 16 March 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

На нова среща по проблемът за водата в общината, предизвикана от граждани, кметът отново заяви, че трябва да вярваме на държавните институции, а всички техни представители уверяват, че няма отклонение в показателите на питейната вода в Златоград, на база извършени анализи и представени протоколи. Той акцентира на предложените от Басейновата дирекция в  Пловдив мерки за подобряване функционирането на хвостохранилище „Ерма река”, които публикуваме отделно в съобщението на РИОСВ. Сред тях са и монтиране на електронно табло пред общините Златоград и Кирково, за публикуване на резултатите от анализите на водите, както и мерки за подобряване на питейно-битовото водоснабдяване на Златоград, като прединвестиционно проучване за изграждане на пречиствателна станция за питейна вода и прединвестиционно проучване за алтернативно водоснабдяване на Златоград - за да бъдат разсеяни всякакви съмнения за спекулация със здравето на хората.

Освен това кметът ще отправи покана към екипа от БАН, който през 2000 г. е правил доклад за екологичната обстановка в общината ни на тема „Екологично въздействие на минно-добивната дейност в долината на Ерма река”.

Идеята е да се продължи изследването, отчитайки настоящата екологична ситуация в региона ни.

 

(Бр. 2/2018 на „Златоградски вестник”)