Новини

Общински: Близо 6.5 млн. лв. за местни проекти

Sunday, 11 March 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Програмата за развитие на селските райони е одобрила 25 заявления за местни инициативи в страната, сред които е и това на Местната инициативна група /МИГ/ Кирково-Златоград. Сдружението за двете общини, чийто шеф е Пламен Чингаров, ще има общ бюджет за стратегията си 6 375 908 лв. /3 260 000 евро/ за период до 31 декември 2020 г. Това е и срокът, в който ще може да се сключват договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти по съответните заложени мерки в този бюджет, а крайният срок за изпълнение на дейностите по тях, е до 30 юни 2023 г. Допустимите кандидати за финансова помощ по Стратегията са физически лица, еднолични търговци и юридически лица.

 

(Бр. 2/2018 на „Златоградски вестник”)