Новини

40 години от смъртта на атанас Далчев

Tuesday, 27 February 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Към родината

 

Не съм те никога избирал на земята.

Родих се просто в теб на юнски ден във зноя.

Аз те обичам не защото си богата,

а само за това, че си родина моя.

 

И българин съм не заради твойта слава

и твойте подвизи и твойта бранна сила,

а зарад туй, че съм безсилен да забравя

за ослепелите бойци на Самуила.

1965 г.

 

(Бр. 1/2018 на „Златоградски вестник”)