Новини

Статистическо: В Златоград деца не се раждат, затова пък доста хора умират

Tuesday, 20 February 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Справката за извършените дейности по гражданското състояние в общината за 2017 г. ще започнем с най-важното и може би особено трагично. А именно, че през миналата година отново няма раждания в Златоград. Т. е. златоградчани в Златоград вече не се раждат, а родилното отделение в местната болница вече е един малко по-голям консултативен център за бременни жени и млади майки. „Малко по-голям”, казваме, защото по-малки такива кабинети има на отделни лекари, специалисти в това направление, и извън самото родилно отделение, но все пак в поликлиниката на самата болница.

Ако се върнем към споменатата справка, от нея ще видим /освен че пред всяко населено място извън самия град стои отметка „няма съставени актове за раждане”/, но и още нещо трагично, макар и известно като цяло за всеки читател – съставените актове за раждане за Златоград от други болници в страната през 2017 г., са едва 39. Двойно повече са съставените актове за смърт през годината – 78. Отделно от тях, починалите хора в с. Старцево са 24, в с. Ерма река са 18, в с. Долен – 9, в Аламовци и Цацаровци по 3, или общо 138 при 125 починали през 2016.

Статистиката отчита 45 сключени граждански брака в Златоград /при 50 броя през 2016/ и още 8 такива в с. Старцево, колкото са били тук и през предходната 2016.

 

(Бр. 1/2018 на „Златоградски вестник”)