Новини

Любопитно: Откъде още знаем за Коледа

понеделник, 12 февруари 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Първото споменаване на „Коледа“ e от преди 1000 години - в Синайския молитвеник. Споменава се като забранен езически празник на 1 януари, т. е. римската Нова година (януарските календи). Очевидно строгите мерки срещу празника не са подействали. Ето текста: „Аще к'то въ а' день идет(ъ) на колѧдѫ енѹарѣ, ѣкоже пръвѣе погани творѣахѫ, в' лѣт(ъ) да покаетъ сѧ о хлѣб(ѣ) о вод(ѣ).“

Сиреч: „Ако някой ходи на коледа на първия ден през януари, както по-рано правеха езичниците, да се покайва три години на хляб и вода!“

Има споменаване на празнуване на Календи и от VІІ в. - в 62-ри канон от V-VІ Вселенски църковен събор. За това може да се прочете надълго и нашироко в „Медното гумно на прабългарите” на Иван Венедиков.

 

(Бр. 1/2018 на „Златоградски вестник”)