Новини

Има ли проблем с утайника на Ерма, или защо реката пак ни изненадва предколедно

Wednesday, 03 January 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Извънредно заседание на ОбС-Златоград разгледа отново, за трети път тази година, въпросът със замърсяването на водата в златоградската река и състоянието на Хвостохранилището край с. Ерма река. Когато попитах по телефона директора на РИОСВ в Смолян дали ще проверят пак водата в Златоград, Екатерина Гаджева отговори, че вече екипите работят, макар аз да бях първият, който й се обажда по проблема. Преди това обаче граждани се обадили на някои медии и оттам я потърсили журналисти. Вместо да бъде обратното, каза Гаджева.

 

И така, компетентните институции взели проби за извършване на своите анализи за качеството на водата в реката, а като превантивна мярка ВиК-Смолян спира водоподаването на питейна вода от I и II кладенец, които са в поречието на реката и захранването с питейна вода на с. Старцево и Златоград се осъществява от IV кладенец при неделинската река.

При дебатите на извънредното заседание инж. Евгени Михайлов и Ружа Бодурова – изпълнителни директори на „Горубсо Златоград”, подържаха становище за замърсяване на водата от огромното „поле“ растителност (папури) в утаечното езеро. И заявиха, че вече търсят възможност за закупуване на специална машина за изчистване на растителността. За доказване на причините за побеляването на водите в реката е изискано и официално становище от проектанта на Хвостохранилището, което се очаква. „Отиваме на чисто физическо, механично премахване на тръстиката, сключваме договор с една румънска фирма, ще си докараме две машини специално за ниско косене под тръстиката и изнасянето й от там. С тази фирма сключваме договор за 100 декара от общо 500 декара. Целта ни е да премахнем на 100 % папура. През 2016 г. надградихме с 3 метра стената и чашата, а предишното надграждане е било с 1 метър през 2004 г. Това би могло да осигури 10 години безпроблемна работа. Имаме едно перфектно съоръжение, гарантирам го пред цялата общественост на Златоград. Убеден съм, че химическите анализи ще покажат, че и пясъците са под пределно допустимите норми от 50 мг на литър“, каза Михайлов.

Кметът Мирослав Янчев от своя страна заяви, че е нужно ОбС да му възложи да се направят прединвестиционни проучвания за алтернативно водоснабдяване и изграждане на пречиствателна станция до началото на март 2018 г. До 15 януари 2018 г. пък е даден срок на Горубсо-Златоград да внесе доклад за предприети действия по безопасността на хвостохранилището. Янчев заяви още, че не е необходимо свикване на кризисен щаб, тъй като всички данни показват нормална и безопасна питейна вода и е излишно създаването на паника сред хората.

Както казахме по-горе, от ВиК заявиха, че в града не е текла замърсена вода от  чешмите. „Минути след подаване на сигнала, кладенците по Върбица превантивно бяха изключени“, каза зам.-управителя на ВиК-Смолян Костадин Тотев. По думите му, от взетите проби е доказано, че водата е с добри качества. „Резултатите от пробите са същите като преди седмица и месец. В момента четвърти кладенец има достатъчно водни количества за захранване и на Златоград, и на Старцево.“, каза Тотев.

Областният управител на Смолян Недялко Славов изрази категорична решимост за решаване на проблема с безопасното водоснабдяване на Златоград и посочи няколко варианта за това – реновиране на съществуващия и изграждане на нов кладенец по р. Неделинска, изграждане на пречиствателна станция под стената на утайника, но и предвиждане на възможност за водоснабдяване на града от язовира в Пловдивци, след неговото завършване и пускане в експлоатация.

Имаше предложения за решение на проблема и от публиката. Едно от тях дори доста разумно – тъй като проблема все пак не идва от никакви папури, а от избилия на повърхността хвостов утаечен пясък, смята гражданинът, трябва да се хванат и отведат от чашата на езерото по-големите потоци дъждовна вода, които при всеки по-голям дъжд бурно се вливат в него, разбърква утайката и така тя излиза на повърхността към преливната чаша.

Както реши по-късно ОбС, ще се извършват предпроектни проучвания за алтернативно водоснабдяване на града, както и възможността за изграждане на пречиствателна станция за питейни води.

 

(Бр. 21/2017 на „Златоградски вестник“)