Новини

Размисли в навечерието на Рождество Христово

Monday, 01 January 2018 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Въпрос: Защо беше нужно Христос да се въплъщава и да идва на земята?

Отговор: За да помири човеците със Създателя и също така помежду им да премахне враждата и да ни научи на любов; да прогони мрака на лъжата и заблудата от сърцата ни и да ни дари истинската свобода, избавяйки ни от греха.

 

. Как идва Той на земята?

. Като пратеник на мира. Идва, за да възвести „…милост искам, а не жертва…“ През вековете Христос мистически се ражда на всяка Божествена света литургия и духовно-нравствено се ражда в сърцето на всеки вярващ.

 

. Каква е мисията Му?

. Да донесе златното правило на човешките взаимоотношения, а именно: „Каквото искате да правят вам човеците, същото правете и вие тям.“

 

. Защо избра да се яви в ясли и пещера, а не в царски дворец?

. Защото реши да сподели живота си с обикновените трудови хора, а детската невинност издигна в условие за влизане в царството небесно – вечното отечество.

 

. Световната история се дели на две – преди и след Христа. Толкова ли е важно и случайно ли е?

. Не е случайно, разбира се. Донесеният нов морал послужи за основа на по-голяма част от световната цивилизация.

 

. Кои са свидетелствата за раждането на Спасителя?

. Свидетелства за Неговото идване намираме в юдейски исторически паметници – Йосиф Флавий, Талмуда, римските историци, писатели и философи като Корнелий Тацит, Гай Светоний – трибунал и др.

 

. Коя е основната идея в тропара на празника при православните?

. „Твоето рождество, Христе Боже наш, озари света със светлината на познанието. Защото в него онези, които служеха на звездите, от звездата се научиха да се покланят на Тебе, Слънцето на правдата, и да познават Тебе, Изтока от висините.“

 

. Кое е непреходното в учението на Христос?

. Христовите идеи могат да бъдат приложени и в наше време, както са били произнесени преди повече от 2000 години, защото в тях има покоряваща неизменност и истинност.

 

. Как подобаващо като информирани хора да посрещнем Христос?

. Като отправим духовния си взор към Витлеем, подобно на обикновените пастири, и се поклоним пред яслите на родилия се в тях Младенец. На мястото на ливана, златото и смирната, донесени от източните мъдреци, принесем своята искрена вяра, действена любов към хората и пречистени души.

Отец Константин

йерей при храм „Св. Георги

Победоносец“ в Златоград

 

(Бр. 21/2017 на „Златоградски вестник“)