Новини

Един от „строителите“ на Горубсо говори за книгата си в Златоград

Sunday, 24 December 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В Сивриевата зала в Стария град бе представена книгата на Георги Пехливанов „За Горубсо – с гордост и тъга“.

Авторът е един от „строителите“ на системата на рододобивното предприятие в Родопското минно поле, започнал като млад инженер в златоградския рудник „Мързян“ и стигнал да въровете на управлението на фирмата като главен директор в Главна дирекция-Мадан.

Той бе поканен да представи книгата си в Златоград от инициативен комитет, в който влизат бившия изпълнителен директор на „Горубсо-Златоград“ инж. Евтим Евтимов, бившият юрисконсулт в него адвокат Красимир Гочев и кметът на с. Ерма река Зарко Хаджиев и още няколко души.

Интересът към срещата с Георги Пехливанов в Златоград беше голям, тъй като дойдоха много хора, с които той дълго е работил, познава ги добре и дори, както се оказа от изказващите, много от тях лично той някога е назначавал.

Авторът каза, че е работил над книгата си цели три години, че я е писал с гордост, предвид огромната промяна, която „Горубсо“ донася в Родопите, нои с тъга, защото много малко от неговото величие се запазва по-късно, след раздробяването и приватизирането на предприятието. Той благодари за изказаните мнения и предложения за бъдещи допълвания на книгата, но изрази съмнение, че е възможно това да стане, тъй като всичко е свързано и с финансовия условия, които при обема на книгата не са никак за подценяване.

 

(Бр. 20/2017 на „Златоградски вестник“)