Новини

Диалектите: „Колкото и да ми пироти, нема да ми напизми…“

Tuesday, 12 December 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Иван СТЕФАНОВ

 

 

Извеждаме в заглавие един диалектен израз от Златоград, който и днес продължава да битува в ежедневието ни. Но какво означава той, макар за всеки да е ясен като смисъл?

Тук предлагаме един „превод“ по изясняването му, но ще очакваме и други обяснения от любознателните ни читатели.

 

ОБЯСНЕНИЕТО

 

Неговия смисъл може да се разясни със следния по-нормален израз: „Колкото и да ми дрънкаш – не ми пука! Защото не ме убеждаваш, не ме докосваш с нищо. С една дума - не ми пука…“

И по-конкретно:

1. Думата „пироти“ ще определим като „бърбори, дрънка, досажда с приказки“, едно упорито словесно настояване за нещо; (Пример: „Айсва от сабахлен ми лу пироти!“);

2.  Думата „напизми“ пък идва от гр. дума „Пеисма“ (омраза).

Побългарена, тя би означавала 1. Ядосва; 2. Засягам някого;  С преносно значение  – докосвам с думи някого до нерви… (Пример: „Лафиш ми-ни лафиш – не можиш ми напизми и грам!“).

И така – очакваме и други тълкувания, при това не само за този израз.

Златоградският говор е достатъчно богат и живописен…

 

(Бр. 19/2017 на „Златоградски вестник“)