Новини

Да работиш за армията

петък, 08 декември 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Със Заповед на Министъра на отбраната от септември т. г. са обявени вакантни длъжности от Сухопътните войски и е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

За военното формирование в Смолян се набират хора 73 длъжности, в Благоевград - 30 длъжности, във Враца - 30 длъжности в Асеновград - 20 длъжности, в Ямбол - 15 длъжности и в София - 20 длъжности. Желаещите за участие в конкурсите могат да получат пълна информация от Военно окръжие Смолян и Офиса за водене на военен отчет в община Златоград. . За наименованията на вакантните длъжности, изискванията към длъжността, необходима квалификация и допълнителни изисквания; . За начина, мястото и датата за провеждане на конкурсите, нормативите за изпит по физическа подготовка и условията за допускане до участие в конкурсите; . За необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, които се подават до 07. 11. 2017 г. във Военно окръжие Смолян или Офиса за водене на военен отчет в Златоград. Телефон за контакти са: 0301/6-30-52 и 0884251757 - Военно окръжие Смолян; 0897000766 – Офис за водене на военен отчет в община Златоград.

 

(Бр. 19/2017 на „Златоградски вестник“)