Новини

3 Л А Т О Г Р А Д

Saturday, 02 December 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Сред планинските била –

китна, речна долина.

Някой тук е построил

къщи във родопски стил.

А до тях и минаре –

ето ти Даръ дере!

Или, казано накратко:

туй е Златоград, бе, братко!

Името му е богато,

щото пълно е със злато!

Хората - добри, сърцати,

с туй са всъщност те богати...

Къщите са разделени

тук от тесни калдъръми,

в лунни нощи осветени

идват често във съня ми!

Кой, кога и откъде

пръв дошъл в Даръ дере?

И създал тук поколения

с радост, мъка, въжделения.

И така полека-лечка

на брега на тази речка

се изгражда чуден град!

Днес това е Златоград!

 

Борислав ИВАНОВ

(Бр. 19/2017 на "Златоградски вестник")