Новини

Приписки: Златоградчанин пише до София, отговарят му от Смолян

Sunday, 26 November 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Според Инспектората на образованието в Смолян, в плана на държавния прием по професии и специалности за следващата 2018/2019 учебна година, ще има и специалности в областта на машиностроенето

 

 

Златоградчанинът Лазар Дедьов изпратил писмо до Министерството на образованието и науката и се изненадал много, когато получил отговор, но не от столичното ведомство, а от подчиненото им такова в Смолян, по-точно – от Регионалното упрпавление на образованието там. Писмото е подписано от вече бившия му началник Иван Муцевски и от отговора става ясно и съдържанието на писмото на нашия читател, който ни го предостави в редакцията.

 

В него става въпрос и е изразена загриженост от недостига на кадри в сферата на машиностроенето. Поставя се въпросът за разкриване на паралелка с професионална подготовка в Средното училище „Антим I“ в Златоград, но според регионалното управление „това са дефицитни професии и специалности от години. Отчита се и намаления интерес от страна на учениците към обучение за усвояване на различни професии. Така във времето се унищожиха традициите да се подготвят ученици по професии като „Машинен техник“, „Машинен оператор“, „Стругар“, „Шлосер“, „Фрезист“ и др.“

Според окръжното ведомство, обаче, планирането на паралелки за придобиване на професионална квалификация в училищата се извършва ежегодно, по процедура, свързана с действащата нормативна уредба в системата на предучилищното и училищното образование. В този процес се отчитат и потребностите от квалифицирани специалисти на местния пазар на труда, се казва в отговора.

Така например, за учебната 2017/2018 година в СУ „Антим I“ в Златоград са утвърдени следните професионални паралелки:

. Професия „Ресторантьор“ - 1 паралелка, дневна форма на обучение, след завършен VIII клас;

. Професия „Ресторантьор“ - 1 паралелка, задочна форма на обучение, след завършен VIII клас;

. Професия „Икономист - информатик“ - 1 паралелка, дневна форма на обучение, след завършен VII клас.

От писмото става ясно още, че приемът на ученици по посочените професии е съобразен със заявка от страна на работодателски организации в Златоград за необходимостта от кадри в областта на туризма, тъй като община Златоград се развива като една от желаните туристически дестинации в страната.

Все пак, по предложението на гражданина в отговора се казва, че то ще бъде обсъдено на общинско ниво, съвместно с металообработващите предприятия в Златоград, и ще бъде в плана на държавния прием по професии и специалности за следващата 2018/2019 учебна година.

 

(Бр. 18/2017 на „Златоградски вестник“)