Новини

„Балансираните стратегии“ на проф. Асен Ковачев

Friday, 17 November 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Това е поредният научен труд на акад. д-р Асен Ковачев, почетен гражданин на Златоград, който издателството на УНСС пуска от печат.

Той е плод на дългогодишните изследвания на автора, с фундаментален научен принос към икономическата теория в България. А именно – разработването на алгоритъм за преструктуриране, продуктивност и устойчиво развитие на икономическите системи, базиран върху динамичната теория на самоорганизиращите и саморегулиращите се открити системи с техните вътрешно-присъщи качества.

Книгата е 175 страници голям формат и е на разположение на интересуващите се от материята, тъй като чрез редакцията на нашия вестник проф. Ковачев дарява един екземпляр на читалищната библиотека в града.

Както се отбелязва в заключителните думи към монографията, „…наложителни са фундаментални промени в управленската теория и стопанската практика в страната, за да се постигне висока надеждност на управленските решения за бадещото развитие на икономическите системи“.

На това именно е посветен новият труд на автора, който на базата на задълбочените си проучвания предлага научно обосновани идеи, които вече са на разположение на нашата финансово-икономическа интелигенция.

 

(Бр. 17/2017 на „Златоградски вестник“)