Новини

100 са първолаците в община Златоград тази учебна година

Wednesday, 15 November 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Пет училища в община Златоград започнаха тържествено новата учебна година.

100 са първокласниците, прекрачили за първи път прага на родното училище.

Въпреки тревожния процес на намаляване броя на децата и учениците в общината, за нормалното протичане на годината е осигурен транспорт за 85 деца от селата Старцево, Долен, Ерма река и Аламовци, които продължават образованието си в златоградските училища.

Според влезлия в сила нов закон за образованието, ОУ „Васил Левски“ вече ще обучава децата до 7 клас, осмокласниците отиват в СУ „Антим І“. Пак според закона, средното образование завършва с 10 клас, а 11 и 12 клас остават за профилиране на професионално ориентирани паралелки.

 

(Бр. 17/2017 на „Златоградски вестник“)