Новини

„Горубсо-Златоград“ - едно от модерните лица на българската промишленост

Wednesday, 08 November 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ 55 години от създаването на р-к Ерма река отбелязва тази година рудодобивното предприятие, както и 15 години частно акционерно дружество…

 

Иван СТЕФАНОВ

 

 

Вече от няколко години е видно, че в отпускарския месец август най-голямото събитие в Златоград си остава традиционния празник на миньорите. И това лято това беше така, още повече – отбелязваше се 15 години от възстановяването на „Горубсо“ и неговото приватизиране. Но и 55 години от разработването и създаването на рудник Ерма река.

 

Именно тези годишнини придаваха по-особения „статут“ на тазгодишнвия празник на миньорите през август. Защото ни отпраща малко и към историята на рудодобива, която като че ли все броим от идването на руската геоложка експедиция през 1948 г. и указа на правителството за създаването на „Горубсо“ през юни 1950 г. Макар всички да поназнайват нещо или най-малкото са чували за заварените от тях разработвани от немски и български компании участъци пред това, както и за оставената тук немска техника, която се ползва през целия „съветски“ период на рудодобива (виж статията на 1-3 стр. в броя).

Все пак, с учредяването на „Горубсо“ се започва реконструкция и разширяване на рудниците, внедряват се нови производителни и икономически системи за изземване на руда, производството се удвоява, отварят се и множество нови рудници в планината. През 1963 се пуска и обогатителната фабрика в Ерма река, последвано и от хранилището за нейни отпадъци.

Дружеството „Горубсо-Златоград“ тръгва от юни 1998 г., когато със заповед на министъра на финансите се прекратява съществуването на „Горубсо-Мадан“, а от септември 2002 златоградското дружество е вписано в търговския регистър като АД.

За отбелязване е, че след промените през 1989 г., когато цените на металите по световните борси масово спадат, рудодобива натрупва много задължения, които през 1992 г. държавата опрощава. Продължаващото обаче трупане на задължения след това, води до обявяването на дружествата в Мадан, Рудозем и Златоград в ликвидация – в края на 1998 те дължат над 6 млрд. лв. на бюджета, над 4 млрд. лв. за ток и над 7.7 млрд. лв. други задължения.

Новата история на днешното предприятие „Горубсо-Златоград“ се смята от 2002 и нашите читатели са в течение на изпълняваните тук проекти по техническа и технологична модернизация, за влаганите оттогава насам инвестиции за висока производствена ефективност, за безопасност на труда и опазване на природата. Писали сме за тях неведнъж.

Но на въпрос кога през последните години й е било най-трудно, изп.-директор Ружа Бодурова отговаря: „Когато дружеството беше в ликвидация и всички специалисти като прокудени тръгнаха да търсят прехраната си в чужбина. И когато стартирахме отново, най-големият ни капитал – хората, вече ги нямаше. Започнахме да обикаляме по села и по площади, да събираме останалите и да ги агитираме да се върнат, за да запонем отново работа. Още по-трудно ни беше, когато трябваше да изплащаме задълженията, натрупани по осигуровки, изпълнителни дела, заплати и много други дългове, които дружеството бе наследило след разделянето на „Горубсо“ на девет малки дружества. Беше много трудно, защото трябваше да започнем наново, да подготвим неработещи и изоставени цели три години рудници. Но най-важното е, че случихме на добър и грижлив собственик в илицето на проф. Вълканов, благодарение на чийто усилия и опит в сектора, предприятието бе изправено на крака…“

През 2015 г. МГУ „Св. Иван Рилски“ и Минстрой холдинг разработиха мащабна научно-изследователска програма за по-ефективно и комплексно оползотворяване на минералните ресурси от руди, както и за устойчиво развитие на минерално-суровинната индустрия в страната. В момента във фирмата работят 500 човека и спокойно може да бъде наречена най-просперираща в общинската ни икономика, със съществен принос в социално-икономическото развитие на региона, защото е в ритъма на най-добрите световни практики в рудопроизводството.

Ружа Бодурова: „Горубсо-Златоград“ АД е част от местната общност. То е най-големия спонсор на всяко мероприятие в Златоград, подържаме и подкрепяме детски градини, училища, църкви, болници, пенсионерски клубове, както и всички спортни събития на младежите в Златоград и всички останали населени места в общината. Нашият модел на бизнес поведение носи дългосрочна социална стойност за обществото. Инвестициите ни в безопасност на труда и грижата за хората отговарят на световните практики, внедрени са международни стандарти по управление на качеството и опазване на околната среда. С оглед на специализираната подготовка на високо квалифицирани кадри за работата на фирмата, всяка година обновяваме и развиваме стажантски програми, работим в тясно сътрудничество с МГУ в София, с КЦМ-Пловдив и други водещи институти в страната. Спокойно можем да кажем, че „Горубсо-Златоград“ е едно от модерните лица на българската минерално-суровинна промишленост.“

 

(Бр. 16/2017 на „Златоградски вестник“)