Новини

20 хил. евро за безплатен интернет в общините

Friday, 03 November 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията събра кметове от цялата страна на встъпителен информационен ден за инициативата на Съвета и на Европейския парламент за предоставяне на безплатен достъп до безжичен интернет. Срещата се е състояла на 22 август  в Дома на Европа в София.

Представителите на местната власт са били запознати с възможността да получат средства за проекти за безплатен достъп до световната мрежа. Европейската комисия осигурява финансиране на 100 % от разходите по проекта, като на одобрените общини ще се предоставят ваучери в размер на 20 000 евро.

В рамките на проекта се създава електронен регистър за съществуващата и планираната телекомуникационна инфраструктура и за възможности за изграждане на електронни съобщителни мрежи с минимални капиталови разходи.

 

(Бр. 16/2017 на „Златоградски вестник“)