Новини

На ученически конкурс сме сред печелившата „осмица“

неделя, 29 октомври 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

На конкурса за ученическа разработка на тема „Другият през моите очи”, СУ „Антим I”-Златоград се класира сред първите осем от спечелилите Голямата награда – участие в четиридневен ученически лагер в Панагюрище (10-13 септември 2017 г). Нашият автор е Галина Кюртева, а разработваните теми за конкурса са били свързани с темите за толерантността, разбирателството, междукултурния диалог, насърчаване на демократичните ценности и основни права, социалното приобщаване и недискриминацията.

Останалите участници от спечелилата „осмица“, са представители на гимназиите в Благоевград, Карлово, Русе, Вършец, Велико Търново, Плевен и Троян. Всяко от тях ще участва в Панагюрище с един преподавател и четирима ученици.

 

(Бр. 15/2017 на „Златоградски вестник“)