Новини

В десетката: За ключа и ключалката…

събота, 21 октомври 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

Киркор забелязал, че всеки път, като ходи на гости на Гарабед, виждал романа „Далеч от Москва“ на нощното му шкафче.

Минали години, романът все си седял на шкафчето. Киркор попитал:

- Абе ти тази книга не я ли прочете за толкова години?

- Не чета книгата, бе - казал Гарабед, - наслаждавам се на заглавието....

 

 

Жена пита мъдреца:

- Защо мъжете, които спят с много жени са добри хора, а жена, която спи с много мъже, е лош човек?

Мъдрецът отговорил:

- Защото ключът, който може да отвори всички ключалки е добър ключ, а ключалка, която може да бъде отворена от всеки ключ, е лоша ключалка!

 

 

Момче и момиче лежат на тревата в парка и мълчат.

След малко момичето:

- За какво мислиш, момче любимо?

След известно мързеливо замисляне, момчето отбива номера:

- За същото, което и ти, скъпа…

Момичето скача като ожилено:

- Простак! Всички мъже сте едни и същи…

 

(Бр. 14/2017 на „Златоградски вестник“)