Новини

Продължава санирането на жилищни блокове в града

Tuesday, 17 October 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

По ОП „Региони в растеж - 2014-2020“, общината продължава с осигурената безвъзмездна финансова помощ за обновяване и повишаване на енергийната ефективност на още девет многофамилни жилищни сгради.

Публичните сгради, които ще бъдат обновени, са Районно управление на полицията, Районна служба на пожарната, Гранично полицейско управление, Районния съд и Районната прокуратура. „Първа копка” по тях бе направена наскоро до бл. № 7 и 8, тъй като сградите са част от проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност още на бл № 175, № 181, № 182 и № 195, всички в Златоград. Жилищата в тези сгради са енергийно неефективни, голяма част от тях се отопляват на твърдо гориво, построени са през 60-те-80-те години на миналия век и от тогава не са обновявани цялостно. Бюджетът на проекта възлиза на 1 177 982 лв. с ДДС, което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ - 1 001 285 лв. от тях (85%) отпусната финансова помощ от ЕС, а 176 697 лв. (15%) - средства от националния бюджет. Проектът е с продължителност 28 месеца, считано от 01. 09. 2016 г.

Избраните фирми-изпълнители са: „НСК СОФИЯ” ЕООД, с управител Светлин Владимиров; „Билдър-арх” ДЗЗД гр. Смолян, с управител Стоян Чавдаров; „Диамант-строй” ЕООД-Златоград, с управител Раим Хаджиюсеин; „ЮГСТРОЙ” ООД-Златоград, представлявано от инж. Юри Големилов; „Строител” ЕООД-Златоград, с управител Христо Петков.

 

(Бр. 14/2017 на „Златоградски вестник“)