Новини

Пред очите ни изсъхват над 100 хил. дка иглолисти гори

сряда, 04 октомври 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Това предупредиха от Агенцията по горите тези дни. Oт средата на 2016 г. изсъхналата иглолистна гора нараства като процент в цялата страна. Засегнати са над 100 хил. дка гора от изкуствени насаждения. Проблемът все още не е голям, но буди притеснение, тъй като се разраства и обхваща цялата страна, обяснха от АГ.

 

Защо изсъхват горите

Основно грешки при самото залесяване в миналото, например изнасяне на белия бор на по-ниска височина от естествения му ареал. Проблемът е свързан и с голяма гъстота на дърветата, когато са създавани тези насаждения, тъй като те изпълняват основно защитна, функция за борба срещу ерозията и за защита на почвата.

 

Мерки срещу умиращите гори

Според АГ овладяването на проблема е свързано със своевременна реакция срещу заболяванията по тези изсъхващи дървета. „За съжаление тук науката препоръчва единствено сеч - изсичане и изнасяне на заразената и повредената изсъхнала дървесина, където се настаняват вторични вредители - насекоми, болести“.

Дългосрочните мерки предвиждат постепенна подмяна на иглолистните насаждения с широколистни. В засегнатите гори има около 70% усвоена дървесина, т. е. изсечена вече. Основно те са държавна собственост. Където горите са частна или кооперативна собственост, усвояването е около 50%. От Агенцията по горите са направили предписания към всички собственици за своевременно изсичане.

Проблем има само с една собственост, където голяма част от наследниците след реституцията не са в България.

 

(Бр. 12/2017 на „Златоградски вестник“)