Новини

Вторият мандат на Славов в Смолян:: Срещу чиновническия тормоз над гражданите. Дали?

Wednesday, 27 September 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Евтим ЦВЕТКОВ

 

 

В един от миналите броеве отбелязахме, че избраният за втори път за депутат в НС Недялко Славов предпочете да се завърне в Смолян – отново за втори път и като областен управител. Този факт му даде основание наскоро да заяви за пресата, че това го натоварва с допълнителна отговорност да работи по-енергично за постигане на резултатите, които хората очакват.

 

Според него не бива да се къса връзката с жителите на областта, да не се делят те по никакви признаци, а да откликва на всички общи проблеми. Славов откровено заявява, че се чувства по-полезен тук, отколкото в парламента. И докатои за първия си мандат имаше като приоритет публичните инвестиции, той отново се надява на добро взаимодействие с министър Николай Нанков.

„Предвиждаме сериозни публични инвестиции и през този мандат, казва Недялко Славов, - те са база за развитие на всичко останало. Ще продължим да инвестираме в пътища, водоснабдителни системи, комуникации. Съзнаваме спецификата на Смолянска област като изцяло планинска, в която автомобилният транспорт няма алтернатива, затова и пътните връзки са ни най-важни“.

И изрежда, че предстои реализация на пътищата Смолян – Девин – Кричим, Средногорци – Рудозем, обходния път на Рудозем, за които вече се провеждат обществените поръчки за избор на изпълнител. Предстои също така строителството на ГКПП Рудозем-Ксанти. Ще се осигуряват по-добри пътища до всеки общински център в областта. Сериозна ще са инвестициите във водоснабдителната мрежа на гр. Смолян - това ще е първият проект по новата оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, казва Славов. Той се познава добре с министър Нанков, който също е минал по йерархията в държавната администрация и е с богат професионален и политически опит.

Но ще успее ли областният управител да се пребори за по-прозрачни, по-достъпни и по-открити държавни институции в областта, ще станат ли те по-достъпни и работещи за гражданите, така че те да не се разкарват за щяло и нещяло до областния град и да чакат с часове, губейки ценно време и немалко средства? Това, разбира се, предстои да видим и най-важното – да усетим всички. Засега обаче той смята да се въведе мониторинг по определени обективни показатели, които след анализ се сравняват и на тази база да може да се правят изводи за работата на съответната структура, в каква степен се удовлетворяват гражданите.

„Като цяло правителството осъзнава, че административната тежест за хората и бизнеса е голямо бреме“, казва той.  Затова ще се правят конкретни стъпки в посока улесняване на административните процедури, режими и регулации. Така че хората да усетят това възможно най-скоро.

 

(Бр. 11/2017 на „Златоградски вестник“)