Новини

#отархива Водата от Ерма река годна за лечение на маса болести

Thursday, 21 September 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Минералната вода в Ерма река се отнася към клас слабоминерализирани, силициеви и флуорни води, съгласно химически анализ на лабораторията при Националния център за физическа и лечебна рехабилитация от 27 август 1996 г.

 

Според анализа, специфично лечебно-профилактично действие чрез водата може да имат метасилициевата киселина, която е 187.8 мг/л, при балнеологичен тритерий над 1.5 мг/л. Силициевите съединения оказват антисептично действие върху червата и антитоксично действие върху организма. Въпросната киселина пък защитава стомашната лигавица от дразнения, подобрява еластичността на кожната тъкан. Минералните води от този тип оказват специфично действие върху кожните заболявания, стомашно-чревните и ставните и имат антигеронтологично действие, т. е. подмладяват организма на човека.

 

Наличието на

флуор във водата

 

от Ерма река помага на организма в процеса на вкостяване, играе роля в калциево-фосфорната обмяна, нормалния растеж на кости и нокти, правилното развитие на зъбите у децата и подрастващите, предпазва от остеопороза, появяваща се твърде често след 40-50 години у човека. Съдържанието на флуор е 5 мг/л, което допуска използването й за питейно лечение и профилактика. Това е и основния критерий, който позволява бутилирането на водата за трапезни цели, съгласно БДС.

 

Като слабо-

минерализирана,

водата от Ерморечието

 

оказва промивно действие върху тъкани и органи, стимулира отделянето на отпадни продукти на обмяната, повлиява благоприятно секрецията и моториката на стомаха и жлъчните пътища, въздейства върху хемодинамиката и ензимните системи.

За външно балнеолечение е особено важен температурния фактор на минералните води. Той води до увеличаване кръвоснабдяването на тъканите, подобряване на трофиката им, разнасяне на възпалителните инфилтрати, намаляване на болката. Високата температура на минералната вода в Ерма река (86.5 градуса по Целзий), предоставя възможности за външно балнеолечение и спортно-профилактични цели след охлаждане. Високата температура на водата говори за генетично дълбокия й произход, гарантиращ нейната екологична чистота и нищожния риск от замърсяване с промишлени токсични вещества, торове, пестициди и други вредности.

Ермореченската минерална вода, съобразно химическия й състав, по аналогия на подобни експериментирани води и по научно-балнеологична прогноза, са подходящи залечение и профилактика на следните заболявания.

 

. Питейно балнеолечение по лекарско предписание, в определени дозировки:

- бъбречно-каменна болест, следоперативни състояния, хронични гастрити, гастродуоденити, язвена болест, колити, хронични холецистити, хепатити, болести по жлъчните пътища, подагра, диабет, кариес профилактика;

. Външно балнеолечение, след охлаждане на водата до температура по лекарско предписание:

- дегенеративни ставни заболявания, хронично-възпалителни ставни заболявания (ревматоиден артрит, инфекциозни артрити, болест на Бехтерев и др.), състояние след фрактури,, луксация, травми на меки тъкани, вибрационна болест, неврити, радикулити, невралгии, слединфекциозни, токсични и травматични процеси на гръбначния и главния мозък, гинекологични заболявания (хронични и следоперативни), дерматити, невродермити, псориазис;

 

. Спортно-профилактични цели, след охлаждане в открити и закрити басейни:

- минералната вода в Ерма река е подходяща за трапезни цели, включително и в бутилиран вид, в определени дозировки за питейно и външно балнеолечение, съобразно химическия й анализ, приетите балнеологични норми и изисквания на БДС, санитарната й чистота и балеомедицинската й интерпретация.

 

(Из „Експертна балнеологична оценка

на минералната вода в Ерма река”,

извършена от Втора клиника на

НЦФЛР в София)

 

(Бр. 14/2009 г. на „Златоградски вестник“)