Новини

Смолян ще е седалището на туристически район „Родопи“

събота, 16 септември 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

За учредяване на Организация за управление на туристически район „Родопи“, съобщиха носкоро от Министерството на туризма. Това е първата подобна структура в страната, съгласно изискванията на Закона за туризма.

„Туристическото райониране е предпоставка за развитие на конкурентоспособен туризъм, провеждане на регионализирана туристическа политика, съобразена с териториалните особености и специфики на различните части на страната“, казват от министерството.

Целта е организацията да осъществява ефективен регионален маркетинг, който да направи  отделните районите в страната разпознаваеми за потенциалните туристи.

Осемнадесет общини от общо 27, попадащи в географския обхват на туристически район „Родопи“ и 12 туристически сдружения от областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково, са учредители на ОУТР „Родопи“. За седалище на бъдещата организация със заповед на министъра на туризма, е определен  Смолян.

Учредителното събрание, проведено в областната администрация в Смолян, прие устав и програмна декларация. Избран е Управителен съвет, чийто състав гарантира равнопоставено представяне на общини и туристически сдружения от всички пет административни области.

Единодушно за председател е избран д-р Константин Коев, кмет на община Велинград. Контролният съвет включва кметовете на Ивайловград и Неделино, както и представител на Министерство на туризма.

 

(Бр. 10/2017 на „Златоградски вестник“)