Новини

Владимир Уручев, евродепутат от Смолян: Предприемачеството трябва да е предмет в училище

неделя, 10 септември 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

. Стартирате проектите за предприемачи и агропредприемачи на бъдещето. Какъв е мотивът? 

- Все повече ученици и студенти да получат достъп до програмите по предприемачество на Джуниър Ачийвмънт. Крайната ни цел е да постигнем обществен консенсус, че обучението по предприемачество е необходим елемент от образователната програма на българските училища и университети. Защото чрез него се развива критичното и креативно мислене на младите хора, а практическото измерение на програмите по предприемачество (създаване на учебна компания в реална среда) дава необходимата доза смелост на младите да преследват мечтите си и да реализират своите идеи на практика. Водени от тези цели стартирахме двата пилотни проекта в 16 училища от три целеви региона - Северозападна България, Смолян и Перник и в два университета с аграрна насоченост (Аграрен университет - Пловдив и Лесотехнически университет - София). Забелязахме, че все повече млади хора проявяват интерес към теми като биоикономика, борба с измененията на климата, биологично земеделие и устойчиво производство на храни, технологични и социални иновации в земеделието.  Затова новаторският елемент в съвместната ни инициатива е включването на аграрното измерение в обучението по предприемачество.

 

. Два от екипите – ученици и студенти, ще дойдат в Брюксел, каква ще е програмата им там?

- Най-добрите ученически екипи по проекта „Предприемачи на бъдещето“ ще посетят Европейския парламент още в средата на месец юли, а екипът победител ще представи България на Европейското състезание за „Учебна компания на годината“ на Джуниър Ачийвмънт Европа. Състезанието е огромен шанс за екипа победител да представи своя стартъп проект пред бизнес лидери от цяла Европа, да създаде мрежа от контакти с млади предприемачи от 35 участващи държави, а защо не и да привлече интереса на финансиращи организации и бизнес ангели. Студентските екипи, които се преборят за приза „Агропредприемач на бъдещето“, ще поканя като делегати на Европейския конгрес на младите фермери през месец октомври в Брюксел. Миналата година млад фермер от България, производител на биологичен мед, спечели Европейската награда за млад фермер. Надявам се и тази година да впечатлим Европа с иновативния потенциал на младите ни земеделски производители. 

 

(Бр. 10/2017 на „Златоградски вестник“)