Новини

#отархива Златоград е отново на картата на българската литература

Friday, 08 September 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Евтим ЦВЕТКОВ

 

 

Тази година Дельовите празници на културата бяха непосредствено предшествани от едно събитие за Златоград – на 18 септември бяха тържествено открити Септемврийските литературни дни, които стартират силно с научната конференция, посветена на творчеството на златоградския писател Станислав Сивриев.

 

Литературните дни са всъщност възстановяване на някогашните майски празници на културата, провеждани в Златоград през 80-те години на 20 век., каза при откриването един от организаторите – Ефим Ушев. Според него с техния ежегоден и национален характер Златоград отново ще се появи на картата на българската литература. А кметът на общината Мирослав Янчев каза в словото си, че общината ще подкрепя по всякакъв начин литературните дни така, че те да преминават на едно високо ниво. И допълни, че в идните години ще осъществим идеята си общината да учреди литературна награда на името на Сивриев – за разказ, есеистика или книга с разкази или есета.

Преди започване на конференцията, доц. Сава Василев от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и Александър Маринов от Пловдивския архив направиха ценни дарения за златоградската библиотека – новия брой на алманаха „Света гора”, придружен с мултимедиен диск и поетична книга, както и цялата поредица мемоарни книги на родоповеда Петър Маринов, секретар на някогашната родолюбива родопска организация „Родина”.

 

Научната конференция

 

Тя продължи два дни и в нея взеха участие представители на три национални институции – ПУ „Паисий Хилендарски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и Съюза на българските писатели.

През първото пленарно заседание, ръководено от доц. Сава Василев и доц. Соня Райчева, бяха изнесени шест доклада за писателя, от които пленарния бе от доц. д-р Владимир Янев (ПУ „Паисий Хилендарски”)„Утвърждаване на човешкото – хуманистични измерения на творчеството на Станислав Сивриев”. Следваха изказванията на ст. н.с. д-р Георги Митринов (Институт за български език – БАН) – „За някои особености на употребата на диалектна лексика в повестта „Минало-незаминало” от Станислав Сивриев”; на Александър Маринов (ДА – Пловдив) – „Документалното наследство на Станислав Сивриев в Държавен архив - Пловдив”; на доц. д-р Сава Василев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – „Писателят и литературната  провинция в словото на Станислав Сивриев”; на Никола Иванов (СБП) – „По мярата на Бешков” и на Ефим Ушев („Златоградски вестник”) – „За поетиката на Сивриевия разказ в сборника „Ръжено кафе”(1985).

В кафе-паузата доц. Владимир Янев и историкът Александър Маринов откриха на чаршията в Стария град чешмата с надпис от Сивриев, който гласи: „Вятър замита стъпките ни – първо страстите, после времето ни поглъща. Съгради се тази чешма, защото камъкът е по-траен от нас, а водата е вечна...”

Вторият ден от научната конференция бе ръководена от доц. Радослав Радев и д-р Георги Митринов. Бяха изнесени три доклада върху творчеството на Станислав Сивриев:  от Светлозар Любомиров (СОУ „Св. св. Кирил и Методий”– Неделино) – „В потока на универсалното и колоритно слово на Станислав Сивриев”; от доц. д-р Соня Райчева (ПУ „Паисий Хилендарски”) – „Станислав Сивриев – „До съмнало” с творчеството на Илия Бешков”; от доц. д-р Радослав Радев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – „Веселието, смехът и присмехът в творчеството на Станислав Сивриев”.

След изнасянето на докладите се състоя дискусия върху тях, от името на организаторите Ефим Ушев съобщи, че са постъпили в писмен вид още разработки върху творби на Сивриев и всички те ще бъдат включени в предстоящия за издаване специален сборник, посветен на 85-годишнината от рождението на писателя. По предложение, родило се в хода на дискусията, бе възприето следващата научна конференция в Златоград да бъде за родопската народна песен в творчеството на Николай Хайтов, Станислав Сивриев и Свилен Капсъзов.

 

Литературното четене

 

Септемврийските литературни дни в Златоград бяха съпроводени и с представянето на гостуващи творци, които в препълнената зала „Станислав Сивриев” четоха свои творби. Представиха се поети и писатели от Варна, Велико Търново, Чирпан, Пловдив и Смолян – Красимир Симеонов, Сава Василев, Георги Ангелов (гл. редактор на сп. „Литературен свят”), Димитър Атанасов, Георги Гривнев и Ганчо Керечев.

Преди това обаче разкази на Сивриев прочетоха учениците от 10 клас на СОУ „Антим I” в Златоград Ирина Башева и Силия Пехливанова, а присъстващите учители и ученици беседваха на тема „Литературата в българското училище” и други проблеми на образователната ни система с преподавателя от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” доц. д-р Сава Василев.

На втория ден от конференцията обаче, стана нещо знаменателно, което даде основание на Е. Ушев в интервю за Българското национално радио, излъчено директно от празничните дни, да нарече Златоград „Беломорската столица на България”, съобщавайки, че вече два дни границата на връх Костадин е отворена и всеки златоградчанин или гост на града има възможност да се разходи до Кавала, да обядва в Ксанти, да си направи баня в минералните извори на с. Баните (Ксантийско), някога съставна част от Златоградската околия, след което да пренощува в Златоград, преди да отпътува за дома си.  

През септември по същото време на следващата година Литературните дни в Златоград ще продължат и ще печелят нови приятели и привърженици на поезията и стойностната българска книга. Нови и утвърдени имена от нивата на българското слово ще гостуват и откриват българския юг чрез Златоградските септемврийски културни тържества. А учащата се младеж от учебните заведения в града ще имат възможност да разговарят от първа ръка с бъдещите си преподаватели от най-реномираните висши училища в страната и да се информират за последните новости в областта на хуманитаристиката.

 

(Бр. 16/2009 г. на „Златоградски вестник“)