Новини

Празник на сп. „Родопи“ в Смолян

четвъртък, 31 август 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ 15-годишнината от възстановяването на списание „Родопи” отбеляза наскоро смолянската общественост

 

Ефим УШЕВ

 

За случая бе избран денят, в който смолянският филиал на Варненският университет „Черноризец Храбър“ връчваше по един много тържествен начин дипломите на завършилите поредния курс свои студенти. Точно преди товатържество се проведе и малкият празник на родопското списание, издавано именно от Варненския свободен университет.

 

На което присъстваха както висши представители на местните и регионални власти, така и на ръководството на самия университет, приятели и сътрудници на списанието, които в състоялия се диалог откроиха значението му за регионалната книжнина, дадоха и своите предложения за неговото обогатяване като съдържание и по-нататъшно списване.  През всичкото това време, главният мотор и неуморен организатор в издаването на сп. „Родопи“, е историкът и преподавател във филиала Христо Гиневски. Именно по негова инициатива Смолян поема щафетата от старо списание „Родопи”, което след настъпилите обществено-политически промени в страната, престана да съществува. Така се получи една празнина в културния живот на нашата планина, защото се прекъсна една традиция, която в Средните Родопи води началото си още от края на ХІХ в. – със Стою Шишковите „Родопски старини” и след това „Родопски преглед”, с „Родопски глас” на Васил Дечов и особено на сп. „Родопа” на Христо Караманджуков издавано от 1922 до 1947 г. Старото сп. „Родопи” бе под редакцията на писателя Николай Хайтов.

Истината за миналото, историческото развитие и етнографските особености на тази обширна и изключително важна за Българската държава планина са били актуални не само някога, но и днес и както се вижда ще бъдат актуални и занапред. Затова Родопите се нуждаят от своя трибуна, в която да намират място и материали за съвременния й обществено-политически, стопански и културен живот.

Ето защо е важно, че списанието не само бе възстановено, но оттогава вече се навършиха 15 години, разбира се, с подкрепата на Областната управа и на общината в Смолян, но и с подкрепата на цялата съвременна родопска интелигенция, живееща из цялата страна. Затова, редом с поздравленията от близо и далеч, нека редколегията на сп. „Родопи“ приме поздравите и пожеланията за живот в бъдеще и на „Златоградски вестник“. И понеже на въпросното събрание се даваха различни предложения, ето и нашето – пожелаваме на редакцията на списанието да стане инициатор за излъчването на един специализиран екип от учени, сформиран от филиалите в Смолян на Варненския свободен университет и този на Пловдивския университет, който екип да се заеме с многостранното проучване на Южните Родопи – етнография, фолклор, топонимия, диалект и пр. А материалите, разбира се, да се публикуват именно в списанието. За много години!

 

(Бр. 9/2017 на "Златоградски вестник")