Новини

Бизнесът все по-притеснен от недостиг на кадри

Monday, 28 August 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник
  + Проблемите са липсата на връзка между образование и бизнес, демографската криза, емиграцията, младежката безработица, 40 на сто от младежта - неграмотни

 

Иван СТЕФАНОВ

 

 

Актуализиране на учебните програми, влизане на хора от бизнеса в преподаването и по-регионален подход към проблемите на пазара на труда поискаха експерти и анализатори от бизнеса и НПО-организации на кръгла маса по проблема за липсата на кадри, организирана от Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

На практика около 21.5% от младите хора в България между 15 и 24 години нито работят, нито учат, а 41% от учениците над 15 години са функционално неграмотни. Недостатъчно насоченото към практиката образование обаче е само една част от проблемите на пазара на труда. Другите сериозни трудности са свързани с демографската криза, емиграцията, регионалните дисбаланси и младежката безработица.

Проблемите

Участниците в дискусията откроиха два основни вида проблеми за българския пазар на труда – образованието и демографските процеси. Цветан Симеонов, председател на БТПП, обяви, че голям недостатък на българското образование е липсата на връзка с практиката и бизнеса и призова техни експерти да бъдат включвани в преподаването в училищата и университетите. Той добави, че е необходимо да се поощрява повече търсенето на външни кадри, особено в IT сектора. Доказателство за счупената връзка между образователната система и бизнеса е фактът, че при младите хора до 29 г. коефициентът на заетост е едва 37.9%. Това означава, че те намират трудно първата си работа. Олга Чугунска от БТПП представи резултатите от проучване, според които работодателите се оплакват най-вече от липса на достатъчно професионални умения при младите си служители, както и от недостатъчните им базисни икономически и финансови познания. Според проучването много малка част от бизнеса ще се нуждае от нискоквалифицирани работници в следващите години, което подсказва, че възможностите пред тях да си намерят работа са почти нулеви. Предложението на експертите е да се засили практическата страна на образованието и бизнесът да участва по-активно в определянето на учебните програми.

Все по-малко хора

Другият основен проблем е демографската криза и увеличаващите се дисбаланси между различните региони в страната. Христина Христова, председател на Института за семейна политика и бивш социален министър, обяви, че всяка година населението на България намалява с между 40 и 50 хил. души, а 85% от хората, които напускат страната, са до 38 години. Крайно притеснително е това, че ако през 2001 г. на 100 пенсионирани са се падали 124 млади, които са навлизали на пазара на труда, през 2015 г. съотношението е 100 към 60. Според Десислава Николова от Института за пазарна икономика, въпреки известното възстановяване на пазара на труда през 2015 г., спрямо предкризисните години са изгубени около 300 хиляди работни места. В някои региони кризата и изтичането на хора са на практика необратими - например Силистра, Добрич, Разград и общините в Северозападна България. Възможно решение според нея, е да се въведе регионален компонент при определяне политиките за доходите, например за минимални заплати и прагове.

 

(Бр. 9/2017 на „Златоградски вестник“)