Новини

ПОСЛЕДНА ПЕСЕН

Sunday, 20 August 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

   

Разбирам, че е сетна песен:

повява хлад във моята страна.

Пристига в нея жълта есен

и тя попарва вече младостта.

Във тая песен жалост има

по волността из Пирин планина.

Напомня, че ще дойде зима

със бялата, студена тишина.

1946 г.

Кръстьо ХАДЖИИВАНОВ

(Убит на 22 юни 1952 г.,

на 22 години, като „народен враг”)

 

(Бр. 9/2017 на „Златоградски вестник“)