Новини

Малко „отклонение“: Ферма и кланица ще ни строят на „Св. Екатерина“ над града

Tuesday, 08 August 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

Един друг въпрос прозвуча на дадената пресконференция наскоро в общината.

Въпрос, за който кметът каза, че не е обект на настоящата среща, но все пак даде бегло обяснение. Въпросът се състоеше в смисъл, че това, което ни събира сега на настоящата пресконференция, е евентуално наличие на конфликт на интереси в една обществена поръчка, излязла наяве чрез скандала в Нова ТВ.

 

Затова кажете има ли конфликтен интерес в новия проект за ферма, кланица и мандра, които се подготвят за строеж в местността „Св. Екатерина“ над града. „И дали след време няма пак да се събираме тук да ни обяснявате и за този проект“.

Кметът обясни, че не участва в проекта, който се ръководи от съпругата му и няма да има конфликт на интереси. Юрисконсултът на общината пък каза, че администрацията просто съдейства да бъдат извадени необходимите документи и съгласуваности по проекта и с него се занимават други служители от службите на общината, така че да не е уязвим кметът за евентуален конфликт на интереси…

За информация на читателите да кажем, че става въпрос за европроект за 1.5 млн. лв. (или евро?), наричан „Златна перла“ и представящ мащабно застроително мероприятие в гората над града, край местността „Св. Екатерина“, наричана в проекта, кой знае защо, „Ю. колиби“. Говори се за построяването на мандра, животинска ферма и кланично помещение, и въобще – защо трябва да се „овонява“ едно такова красиво, наричано от златоградчани и „свято“ място, уведомен ли е владиката в Пловдив за предстоящото застрояване, тъй като тук е храма на името на почитана в града светица, ще се включва ли вода от ВиК мрежата на града към тези икономически „кланични“ активи...

Управляващ проекта, както каза и кмета, е съпругата му Нели Янчева, участвала и в дебатирания като „корупционен“ проект на Славов. Сред действащите лица са и сестра му Алина и племенницата Анелия. На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, е подадено уведомление за инвестиционно намерение „Мандра и кланица“.  Заедно с това, кметският сайт е публикувал и обява „до заинтересованите лица и общественост“, от „Златна ферма“ ЕООД – за промяна предназначение на земеделска земя на поземлен имот в Златоград, м. Ю. Колиба /Въпа/, „с цел изграждане на масивна сграда с предназначение за мини-мандра и кланица“. Проектът на семейството предвижда закупуване на 200 бр. млечна порода овце „Лакоон“ от близка Франция.

Известно е, че Янчев има малка виличка и вилно място в тази местност и не е за вярване, че се е навил да ги прежали в името на някаква „чанта“ евро банкноти. 

И въобще, читателите ни могат да очакват в следващи броеве на вестника повече информация и коментари по проекта за това горско застрояване, развъждане и колене на животни, готвени може би за ежегодните майски Дни на всенародното плюскане?

Но дали това е само една гора, с която може да правим каквото си щем? Това не е ли повече градски терен, поради не само непосредствената близост с града, но и исторически сложили се градски емоции към него като към едно „свято място“?

Защо допускаме Златоград да бъде унищожен от лош вкус, хаос, провинциална инвеститорска алчност и пълно неразбиране на това какво означава град?

Г-н кмете! Градът по своята същност е общност, не земя за плячкосване! Помислете по това! Златоград е крехък град. Уникалната му близост с планината трябва да бъде ценена като всеобщо наше съкровище. Местностите в нея, свързани по някакъв начин с паметта на златоградчани, трябва да са неприкосновени, независимо от собствеността им. Заг(н)иването на един град става най-лесно, като унищожиш подстъпите към него и светите му места. Сред които несъмнено е и златоградската местност „Св. Екатерина“. И едва ли е най-разумното нещо да я умирисаш с кръв, тор и кланична вакханалия!

 

(Бр. 8/2017 на „Златоградски вестник“)