Новини

Общинската позиция: Проекта на Недялко Славов е проверяван от всички възможни държавни институции

събота, 05 август 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

По повод скандала с Нова ТВ и намесването в него на обществена поръчка в община Златоград, кметът Мирослав Янчев събра журналисти на специална пресконференция. На нея кметът струпа пред себе си десетина дебели папки, резултат от „проблемния“ проект за 57 хил. лв., изпълнен от неговия съпартиец и приятел Недялко Славов.

 

Изброявайки подробно съдържанието на въпросните папки, кметът заяви, че обществената поръчка е обявена чрез публична покана, на която отговорили 6 фирми, а не е дадена на Славов с пряко договаряне. Страниците, съпътстващи този проект с още множество документи към него, са стотици, а Васил Иванов твърди, че Славов се е облагодетелствал от община Златоград, заради роднински и приятелски връзки тук.

Макар закона да предвижда пряко договаряне, в случая няма пряко възлагане, а публична покана, открита процедура, заяви Янчев. Той също потвърди, че Славов към момента не е бил депутат, нито областен управител. И не може да бъде спиран от участие. „Смятам, че сме спазили закона и можем да покажем на всяка държавна институция цялата документация, която е проверявана през цялото време на изпълнението на поръчката“, каза Янчев. И направи сравнение с друга родопска община – Ардино, чийто общински план за развитие е изработен за над 60 000 лв.

По повод обвиненията, че фирмата на Славов била създадена броени дни преди да й се възложи поръчката, кметът заяви, че по закон няма изискване за от кога да е създадена фирмата, за да може да кандидатства за обществена поръчка. Важно е дали има експертен капацитет и дали отговаря на съответните заложени критерии от програмата.

Ако журналистът Васил Иванов беше поискал, можехме да му предоставим всички документи, той обаче не не ни е потърсил и няма как да бъде запознат детайлно с обществената поръчка, смята кметът. И допълва как всички правила, препоръки, инструкции за въвеждане на модел за практика и пр., са приети с решения на ОбС. С тях се гарантира публичност и прозрачност в общината.

„Не случайно в Златоград се направиха толкова много неща. Ние знаем какво искаме и го имаме прието след обсъждане с обществеността“, каза Янчев на въпрос на ЗВ какъв е резултатът за града от всичките тези папки, които сега струпват пред нас. „Вярно е, че терминологията към проекта звучи неясна и отнесена, както казва журналистът Иванов, но такава е залегнала тя и като названия на обособените позиции в плана. Използваната терминология е неразбираема, за нас също е доста сложна и за гражданите неясна, но тя е заложена като насоки по ОП „Административен капацитет“ и по закон“, казва кметът.

 

(Бр. 8/2017 на „Златоградски вестник“)