Новини

Английски тест отрича наличие на метали в златоградската вода

Thursday, 03 August 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Тъй като след излизането на едно фалшиво „изследване“ на златоградската вода, пуснато в нета, според което наличието на олово е 8000 пъти (!!) над допустимото, се създаде известна паника сред хората в града, а и засили недоверието към проверките на държавните институции, някои наши съграждани решиха „да вземат нещата в свои ръце“. И си поръчаха по приятели в чужбина тестове за проверка на водата, която пият вкъщи. Такъв един тест си поръча и получи от свои хора в Англия и един мой приятел.

На самото шишенце, а и в упътването за ползване към него е записано, че това е „тест за наличие на олово и цинк в питейната вода“, посочен е и стандартът, по който е произведен – EPA Standart, който е муждународно приетият за проверка на вредни субстанции в питейна вода стандарт, произведен в UK (Обединеното кралство).

Та с този тест, дошъл от Острова, където вече има, кажи-речи, цял един град със заселили се и търсещи препитанието си златоградчани, моят приятел е направил няколко пъти отделни проверки на водата от родното ни ВиК, доставчик но водата за пиене и готвене, и е установил нещо много успокояващо както за него и семейството му, така и за всички нас, останалите тук златоградчани. А именно, че въпросният тест не открива нищо обезпокоително в състава на златоградската вода – както за олово, така и за цинк. И както самият той се изразява: „Не помръдва ни на йота тестът в Златоград, който масово се ползва от хората в Англия!“ и има сведения, че когато там открие завишени норми на метали, временно престават да ползват водата, докато трае съответното пречистване от тамошните служби.

Тук обаче това не се налага, което само потвърждава проверките на местните лаборатории, които общината овреме огласява. Потвърждава се, разбира се, и онова, което на няколко пъти пишем и ние – системата за доставяне на вода в общината чрез кладенците край речното корито, е сигурна и надеждна, а същото се отнася и за надграденото съоръжение на Хвостохранилището край Ерма река…

 

(Бр. 7/2017 на „Златоградски вестник“)