Новини

Още по темата: За водата, която пием

Wednesday, 02 August 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Още становища по проблема от институции в страната

 

 

. Изследванията на водата не

показват отклонение от нормите

 

„И февруари, и сега – март месец, показателите на водата в Златоград от пробите ни, са в рамките на нормалното и отговарят на нормите по Наредба № 9 за питейни води. Въпреки това, докато станат готови пробите от лабораторията в Хасково, където се проверяват и състоянието на метали, които не се проверяват при нас, към Златоград се подаваше вода само от кладенеца на р. Неделинска. Сега вече имаме всички възможни изследвания и в системата на захранването са и кладенци 1 и 2. Всички резултати са качени на сайта на ВиК-Смолян и всеки може да влезе и да се увери в това, което казвам.

 

Мариан НИКОЛОВ,

управител на ВиК-Смолян

 

 

. Пречиствателна способност

на утаечното езеро е несъмнена

 

Хвостовите води от ЕОФ съставляват само около 3,2% от естествения приток от реката и значително по-нисък процент по време на дъжд. Налага се изводът, че ЕОФ влияе незначително на замътването на водите, постъпващи в хвостохранилището.

На 8 март т. г. на дъждомерното устройство на язовир „Златоград“ е измерен денонощен дъжд в размер на 50 л/м2 . Приблизителните изчисления сочат, че при водосбор от 25 км2 , обемът на падналия валеж е достигнал над 1 млн. куб. м, от които около половината са постъпили в реката и съответно в утаечното езеро.

Движението на тези значителни водни маси е съпроводено с ерозия на планинските скатове и размиване на речното корито, запълнено с речни отлагания, вкл. с хвост, чийто фини частици повишават неразтворимите вещества във водата и променят нейния цвят. Забелязва се също така известно оцветяване на водата в жълто, от изсъхналата растителност (папур) в езерото. Предварителните анализи на водата в реката след преливната шахта, показват съдържание на неразтворени вещества от 24 до 47,8 mg/l при норма 50 mg/l. С убеденост обаче може да се очаква все по-бързо нормализиране на работата на утаечното езеро в такива ситуации и възстановяване на неговата по-добра пречиствателна способност след извършеното през 2016 г. надграждане.

Проф. д-р Димитър ТОШЕВ

Инж. Д-р Тоньо ЧОЛАКОВ

 

(Бр. 7/2017 на „Златоградски вестник“)