Новини

Анонс : Или за някои акценти на ЗВ през 2016-а

Wednesday, 26 July 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Макар и в мартенския брой на тази година (поради наситеността в нейното начало с по-важни проблеми за отразяване), с настоящия преглед ще припомним на нашите читатели за по-важните теми и проблеми, които сме държали да бъдат във фокуса на общественото внимание чрез нашите страници през 2016 г.

 

Още в първия брой даваме акцент върху най-старата тема от родопския печат въобще – въпросът за презродопската железница, за който немалко страници сме използвали и в миналите годишнини на вестника.

В случая използваме присъствието на министърът на транспорта Ивайло Московски в Златоград по друг повод, за да му напомним идеята за жп-прехода през златоградското с. Кушла към Беломорието. За която идея Националният център за регионално развитие и жилищна политика към транспортното министерство е направило съответните предпроектни проучвания и заключения още през 1995 г.

Оказа се, че Московски е в течение на такава една възможност и заяви, че „…през 2016 г. ще сложим на масата проблема с ж-п-връзката през с. Кушла“, но помоли местното ръководство в лицето на кмета да е по-активно в изтъкването и налагането му като бъдеща политика.

/Целият преглед – в следващия брой/

 

(Бр. 6/2017 на „Златоградски вестник“)