Новини

Елегично стихотворение

Tuesday, 25 July 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Теодор ТРАЯНОВ

ЕЛЕГИЧНО

 

…И дните безследно минуват,

унесени в свойта печал,

и сякаш видения плуват

над есенен гроб запустял.

 

През нощите кораби нями

секат безконечни тъми,

не виждам аз моето знаме,

по мачтите призрак шуми

 

(Бр. 6/2017 на „Златоградски вестник“)