Новини

#отархива Мнение: Може би „Ваничките” край града също са творение на траките?

четвъртък, 13 юли 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Юлия БЛАГОЕВА  

 

 

Винаги съм си мислила, че т. нар. „Ванички” в реката в началото на града, не са просто творение на природата, но не ми бе ясно точно за какво са се използвали – само за къпане или за нещо друго.

 

Напоследък много се говори и пише за културата на траките по нашите земи.

Знаем, че са били известни като производители на вино, което изнасяли извън пределите, които населявали.

Наскоро гледах научно-популярен филм за винарството на о. Кипър. Тяхното вино е било много известно в древността и във филма показаха каменни корита, издълбани в естествени скали, където се е смачквало гроздето. Тези корита бяха подобни на „коритата” при нашите „Ванички”. Но и преди да видя този филм съм си мислила дали е възможно там да се е извършвала първичната работа по винопроизводството.

По-възрастните жители на Златоград са свидетели как в продължение на 60-70 години се засипва с наноси коритото на р. Върбица. Помним „Белия вир”, който се намираше точно срещу Ветеринарната лечебница и който сега е под речните наноси. Там също имаше малки коритца и улей, по който се пързаляхме като деца, докато се къпехме. Такива улеи има и при споменатите „Ванички” по-горе.

Според мен е напълно възможно тези скали да са били обработвани още по времето на траките и тогава намиращи се значително над речното корито. И те да са използвани за мачкане на гроздето или други цели от ежедневния им бит. Защото хълмистите земи наоколо и варовитите почви са били удобни за отглеждане на лозя.

Археологът проф. Николай Овчаров, който има къща в града, би могъл да види това място и да каже своето мнение. Възможно е в нашия край да се открият още исторически забележителности и така да стане още по-интересен и привлекателен за туристите от страната и чужбина.

 

(Бр. 3/2008 г. на „Златоградски вестник“)