Новини

#отархива Документи за ген. Черевин предадени в местния музей на Златоград

понеделник, 10 юли 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Музеят на просветното дело в Средните Родопи в Златоград получи като дарение цялата документация, събрана от гл. редактор на „Златоградски вестник”, вследствие на кореспонденция с Руския клуб в Самоков, община Ивайловград – градове, също освободени от ген. Черевин през януари 1878 г.. Предадени са също и копия от руските военноисторически архиви, откъдето е получен списък за свитата на императора с пълните данни от живота на пълководеца.

 

Папката с предадените документи съдържа единствения издирен портрет на ген. Черевин, взет от книгата на Обнински „Последният самодържец”, който е от 1880 г.; Писмо от Спаска Шехтова – председател на Руския клуб в Самоков, до редакцията на ЗВ, в което се изказва благодарност за съдействието при изнамиране и предоставяне на архивните документи; Текста на словото, произнесено при първото честване паметта на ген. Черевин в Златоград на 31 януари т. г., по повод 130 години от освобождението на Златоград, написано по молба на община Златоград; „Полный послужной списокъ” - за свитата на Негово Величество, в частта му за ген.-майор Черевин, съставяно от 25 декември 1881 г., включващо изчерпателни данни за служебния живот и кариера на генерала до смъртта му; Доклада за похода на ген. Черевин в Родопите и освободителната му мисия в страната, изготвен от краеведа от Ивайловград Димо Чанков; Извлечения от интернет за генеалогическото родословно дърво на ген. Черевин, с данни за рода му още от 18 в.; Част от книгата „История войн: Руско-Турецкая война 1877-1878” от Ц. Генов, с данни за похода на Черевин в България.

Материалите прие зам.-кмета на общината Севдалин Севриев, който благодари за дарението и изказа увереност, че и занапред в нашия музей ще постъпват ценни материали из историята ни и за хората, свързани с нея, които ще обогатяват архивния му фонд.

Според Е. Ушев мястото на събраните материали е точно тук, за да могат да се ползват и анализират от историци и любознателни хора, а учениците от местните училища могат да провеждат поне веднъж в годината час по история на своя роден град.

Същият свитък с документи се предоставят и в историческите музеи на Самоков и Ивайловград, заслугата за което е на г-жа Шехтова.

 

(Бр. 3/2008 г. на „Златоградски вестник“)