Новини

#отархива Създаден Кредитен съюз „Златоград” в Одеса

Wednesday, 05 July 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

След като през март 2007 г. информирахме читателите си за учредена строителна компания в Одеса (Украйна), приела за свое наименование името „Златоград”, а също така как вестникът на българите там – „Българско обозрение”, публикува един от вариантите на песента за местния войвода Дельо и репортаж от Стария град, написан от Елена Константиновна Керина, сега разбираме, че отново в Одеса, град с компактно българско население от векове насам, е създаден кредитен съюз, който също е приел името на нашия град – Кредитен съюз „Златоград”.

Освен в Одеса, съюзът има отделения в още няколко града на страната, сред които градовете Биляевка, Ананиев и Арциз и както е обяснено, това е организация за подобряване живота на хората, членове на съюза, по пътя на взаимното им кредитиране, давайки им уникалната възможност за стабилна доходност и гаранция за възвръщане на средствата.

„На пазара в нашия регион днес работят много различни компании със съзвучни названия и даже със сходни емблеми – информират от компанията. – Но това не значи, че техният собственик е един и същ или пък те са „родствени компании”. Никакво отношение няма Кредитния съюз „Златоград” и със строителната компания със същото име”, предупреждават от ръководството му, действащо от 1 август 2008 г. ЗВ

 

(Бр. 5/2009 г. на „Златоградски вестник“)