Новини

#отархива Компания „Златоград” регистрирана в Одеса

Tuesday, 04 July 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

След като в миналия брой публикувахме информацията за това как български вестник от гр. Одеса разказва за Златоград със снимки и текст, наши приятели от този град ни насочиха към техен сайт, от който става ясно, че там вече е регистрирана мощна строителна компания с името на нашия град.

«Златоград» - водеща проектно-строителна организация в град Одеса.

Това можем да прочетем на сайта на черноморския град, който е с една от най-многобройните български колонии в Украйна от векове.

За нея пише още, че колективът на компанията е „силна сплав на единомшленици и професионалисти в своята област”.

А финансовата й независимост й позволява самостоятелно да проектира и въплъщава в живота смели архитектурни идеи, използвайки уникални технологии в строителството на качествено нови нива, засега недостъпни на конкурентите.

 

(Бр. 5/2007 г. на „Златоградски вестник“)