Новини

Още може да станете „войник”, на заплата

сряда, 21 юни 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

С нова Заповед от 11. 01. 2017 г. министърът на отбраната уведомява, че са обявени вакантни длъжности във военни формирования на Сухопътни войски, за приемане на лица на военна служба с широк периметър специалности, включително граждански. Кандидатите трябва да са завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, а заплащането е над средното за страната. В офисът за водене на военен отчет в общинската администрация в града може да се запознаете с още подробности, уведомяват от общината. За подробна информация се обърнете към Красимир Кинанев - ст. експерт тук - ет. 6 , стая № 6 и тел. за връзка 0897000766.

 

(Бр. 5/2017 на „Златоградски вестник“)