Новини

#отархива Битката за геотермалните извори в Ерморечието

сряда, 14 юни 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Златоград остава безмълвен съучастник в неразборията от разнопосочни икономически интереси на централни правителствени ведомства

 

Мирослав СИМЕОНОВ

 

 

И кметът на община Златоград Младен Чаушев е един от тези, които бодро захвалиха Гоце. Един от аргументите му беше, че Първанов бил съдействал за отварянето на границата с Гърция. Проверка обаче показа, че в този регион се води битка за осъществяването на няколко интересни проекта.

 

На 22 юни изтече срокът за подаване на предложения по три международни търга, финансирани по програмата ФАР. Един от тях се отнася за т. нар. „Интегрирано използване на термо-минералните води на геотермалната зона Ерма река-Елидзе” в българо-гръцкия граничен район.

За него са били подадени 15 предложения, а бюджетът му може да стигне 600 хил. евро. Това е вторият търг, свързан с минералните води на с. Ерма река. Предишният приключва през 2005, когато 200 хил. евро са предоставени на германската фирма Harress Pickel Consult, за да подготви сегашния проект.

Интерес към осъществяването на начинанията има регионалното министерство. Публикации в медиите от март 2005 изваждат на бял свят и един научен спор. Според проф. Христо Милев има проучвания, които доказват, че в този район има минерални води, които не изтичат в Гърция и чието ползване не би отнело от нейните запаси. Въпреки това, натоварената с проучванията германска фирма гласува доверие на експерт от БАН с противоположно становище.

Паралелно с проектите, които се управляват от МРРБ, в министерството на енергетиката се изпълнява друг проект, който предвижда проектиране, икономически и финансов анализ на геотермални отоплителни системи във Велинград, Сапарева баня и др.

В този проект са включени осем обекта, които ще бъдат изпълнени от международния консорциум Lahmeyer int. aquater. Единият от тях е „Идеен проект за геотермален тръбопровод от мина Горубсо до Златоград, геотермална отоплителна централа и градска система за централно отопление”.

По този повод енергийното министерство изпраща до кмета Чаушев писмо с молба да бъде издадена виза за проектиране на геотермалната централа, която ще бъде разположена върху петно, терен, отпуснат от общината, виза за проектиране на външни връзки – тръбопровод 14 км, от сондажния водоизточник до геотермалната централа, виза за проектиране на външни връзки(тръбопроводи) между централата и бъдещите консуматори в града.

В района на Златоград има достатъчно запаси на минерална вода, но екоминистерството трябва да ги утвърди. Неотдавна и специалисти по геотермални води към Федерацията на научно-техническите съюзи обсъдиха усвояването на геотермалното находище в Ерма река, Златоградско. Те предлагат да се подготвят проекти с технически решения за постоянен контрол на състоянието на находището и влиянието му върху водите в Гърция, както и да се обяви търг за избор на инвеститор и да се предостави концесия.

Явно интересът към геотермалните извори е голям.

Открит е въпросът дали едни и същи теми не се дублират в различните министерства и дали това не се прави, за да се улесни разпределянето на икономическите територии. В такава обстановка всеки кмет би искал да си върже гащите. Чаушев вече опита да го направи.

 

(Бр. 11/2006 г. на „Златоградски вестник“)