Новини

#отархива Отглас: Как общинарите пак лъжатза заплатите на съветниците

вторник, 13 юни 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

На заседанието на ОбС в края на юли председателят Спаска Гочева изнесе данни за заплатите на общинските съветници, с явната мисъл, че опровергава изнесеното в „Златоградски вестник”(бр. 10 от т. г., материал със заглавие „Гочева пак заблуждава за бурето на моста”).

Според нея за месец юни 2006 общинарите получили между 154 лв. – напр. Чавдар Профиров и Митко Чаушев, и 226 лв. – напр. Албена Арнаудова. Нейната пък била твърдо 511 лв.

 

Как сега ще се оправдаеш пред читателите, които толкова пъти си заблуждавал?- пита г-жа Гочева. И понеже читателите са единствените, пред които можем да даваме отчет, сега отново се обръщаме към тях и казваме: да, изнесеното за заплатите на общинските съветници - както в миналия, така и в предни броеве, е вярно. Читателите ни не са подведени, още по-малко излъгани. Защото вече 17 години вестникът на Златоград излиза благодарение не само на общината, която беше съпричастна с него годарение не само на общината ( излъгани. Защото вече 17 години вестникът излиза благодарение не само на общината (до 2005г.), до 2005г., но и благодарение доверието на читателите му.

Ето изречението в посочения материал от миналия брой, което иска да опровергае Спаска Гочева: „...парите, които получават съветниците за месец, включително явяването им на заседания и участие в комисиите, е между 450-500 лв., а нейните 70% от заплатата на кмета са си точно 750 лв., плюс 500 лв. за заместника й.”

Къде е разминаването, или както казваме – лъжата. Първо, председателката цитира получените суми в техния чист вид, след приспадане на дължимите от всички ни данъци. Сякаш те не са си техни, дължими по закон от основното им възнаграждение, които си отиват по съответните сметки (данъчни, пенсионни и пр.), плащани от работодателя им – т. е. общината. А едва ли не отиват в някакви благотворителни фондове, за бедни и онеправдани. Така разходните суми на общината за съветниците не са сочените от г-жа Гочева, а брутните. И дадените произволно като примерни суми на Чавдар Профиров и Албена Арнаудова, са съответно 176 и 272 лв. Но и това не е всичко, което те вземат и г-жа Гочева знае това, тъй като е била дълги години главен счетоводител в градската поща. Към тези брутни суми работодателят им начислява дължими по закон осигурителни вноски и първата сума става 218 лв., а втората съответно 337 лв.

Но и това не е всичко, уважаеми читатели, драги госпожи и господа. Защото онова, което сме цитирали в горното изречение и което Спаска Гочева опровергава, са сумите, които нашите избраници получават според записаното в техния правилник. А то е възможността, която са си гласували, да вземат заплатите си удвоени на изброеното по-горе, когато през месеца имат не едно, а две заседания. Така е например през месеците септември и ноември 2005г., така е и през месец януари на т. г. И ето сега същинските им заплати, според справката, дадена ни от касата на ОбА за месец януари, с посредничеството лично на г-жа Гочева, като към брутното възнаграждение просто прибавим и изплащаното им от кмета-работодател  като вноски по осигуряване:

 

Пламен Чингаров – бруто 510, обща изплатена сума – 631 лв.  

Спаска Гочева – бруто 688.80, обща изплатена сума – 852 лв.

Владимир Енчев – бруто 320, обща изплатена сума – 396 лв.

Ерол Чинар – бруто 495, обща изплатена сума – 613 лв.

Емилия Кръстева – бруто 510, обща изплатена сума – 631 лв.

Стефан Кехайов – бруто 480, обща изплатена сума – 594 лв.

Величко Николов – бруто 350, обща изплатена сума – 433 лв.

Албена Арнаудова – бруто 510, обща изплатена сума – 631 лв.

Александър Профиров – бруто 510, обща изплатена сума – 631 лв.

Боян Каменов – бруто 350, обща изплатена сума – 433 лв.

Филип Кюртев – бруто 495, обща изплатена сума – 613 лв.

Митко Чаушев – бруто 335, обща изплатена сума – 415 лв.

Александър Караджов – бруто 480, обща изплатена сума – 594 лв.

Величко Сидеров – бруто 350, обща изплатена сума – 433 лв.

Ваклин Чилингиров – бруто 350, обща изплатена сума – 433 лв.

Чавдар Профиров – бруто 335, обща изплатена сума – 415 лв.

Севдалин Кехайов – бруто 335, обща изплатена сума 415 лв.

 

Това е истината. И отново повтаряме, че като бивш главен счетоводител в държавно ведомство Спаска Гочева добре я знае. А известното дребно разминаване в сумите от миналия брой идва от това, че някои от съветниците не са присъствали на някое от заседанията на комисиите. Председателката обаче държи да налага в съзнанието на хората други числа. Единственото обяснение остава написаното в миналия брой – срам от огромните размери на заплатите им, предвид беднотията в района, срам от неефективната и вредна работа на състава, който в момента ръководи. И все пак, признаваме, че сме сбъркали в нещо. И то сериозно. С цели сто лева сме намалили в миналия брой вземаното възнаграждение от Гочева и нейния заместник депесар Караджов – вместо 852 лв. и 594 лв. сме излъгали, че вземат съответно 750 и 500 лв. За което се извиняваме.

Колкото до лъжата за бурето на Кока кола до моста, Гочева този път отбягна да я коментира и „опровергава”. И правилно. Защото е разбрала, че вестникът отново не бърка – не само подписаното решение е за наем до 2013 г., в разрез с решението на ОбС. Но и договорите на общинската администрация с наемателите са подписани веднага до същата дата. Което означава, че дори „грешката” да е техническа, как може с техническа грешка да се подписват юридически документи?! И чия е отговорността за последствията във всякакъв смисъл? А дали не точно за такива „грешки” бяха спрени от публикуване във вестника решенията на местния орган, въпреки собствените му решения за откритост? Защото ако прокуратурата си е превързала очите вместо съда и спи блажено, вестникът не може да си позволи това – тогава би изчезнал смисълът от излизането му.

Отговорите на горните въпроси обаче оставяме за читателите ни. И за самата председателка на ОбС.

 

(Бр. 12/2006 г. на „Златоградски вестник“)