Новини

#отархива Екогласност предупреди кмета за предсрочно отзоваване от длъжност

неделя, 07 май 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

Госпожи и господа управляващи чиновници - избрани и назначени.

С подготвените и уговорени предварително помежду ви за гласуване няколко докладни записки, вие надминавате многократно всички обществени очаквания за непочтеност към гражданите и подигравка с тяхната наивност, че ще придвижите проблемите на общината в посока решаването им.

 

. Г-н кмете, въпреки публичните граждански настоявания терена на бившата казарма да бъде проектиран и застроен като единна площ за модерен зелен градски парк, вие внасяте предложение за разделянето му на пет малки части и застрояването му с жилищни сгради, автоспирки, кръчми, увеселителни терени с въртележки и други ненужни глупости.

На пет части, защото може би точно толкова са заинтересованите „строители”, които от доста време обслужвате.

Гражданското сдружение „Екогласност” изразява категоричното си несъгласие с това, призовава ви да оттеглите докладната си и да организирате обществено обсъждане за съдбата на това централно място в града.

. Въпреки неотдавнашното решение на ОбС да се спре отдаването под наем на терени за будки, бараки и пр. павилиони, вие внасяте предложение да продължите договора за наем на централния мост, зает от ламаринения варел с реклама на Кока кола, за още 7 години. Правите това, след като добре знаете общественото неодобрение на подобни грозотии, разполагани в центъра.

Възразяваме срещу това и настояваме да оттеглите предложението си и се разпоредите централния мост да бъде изчистен от всякакви бурета, ако сте искрен в думите си, че Златоград трябва да придобие приветлив туристически облик.

. Следващото безобразие, по което възразяваме, е предложението ви да продадете зелената площ и терен в съседство с фирмата Чилинг стил, тъй като това е абсолютно недопустимо от всякаква гледна точка.

Г-н кмете, знаем, че зад тези ваши предложения стоят конкретни лични интереси на овластени лица, намиращи се в тази зала. Което ги прави още по-­неморални и некореспондиращи с каквито и да било обществени интереси. Затова ви призоваваме да оттеглите докладните си, като ви връчваме този призив, придружен с подписите на десетки граждани.

Спрете да раздавате и разпродавате зелените и тротоарни терени - те са обществено достояние, а не на баща ви.

Ако не сторите това, следващата подписка ще бъде за предсрочното ви отстраняване от длъжността кмет, поради продажност и неглижиране интересите на града и гражданите, които ви избраха.

 

(Бр. 8/2006 г. на „Златоградски вестник“)