Новини

Възможности: Още 40 млн. евро за малките и средните фирми в България

вторник, 02 май 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Националният гаранционен фонд (НГФ) подписаха споразумение, с което се осигуряват допълнително 40 млн. евро финансиране за малките и средните предприятия в България по програма COSME на Европейската комисия.

Средствата се осигуряват с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който стои в основата на Инвестиционния план за Европа, съобщи пресслужбата на Представителството на ЕК в София, цитирана от БТА.

ЕИФ осигурява гаранционна линия в размер на 20 млн. евро, с която НГФ ще подкрепи финансиране за 40 милиона евро към малките и средните предприятия в България, изпитващи затруднения при осигуряване на изискваните обезпечения. Очакванията са през следващите три години от споразумението да се възползват 330 български предприятия. Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от Групата на Европейската инвестиционна банка. Основната й мисия е да оказва подкрепа на микро-, малкия и средния бизнес, като му помага в достъпа до финансиране. Националният гаранционен фонд (НГФ) е създаден през 2008 г. като част от Групата на Българска банка за развитие, с мисия да подпомага достъпа до финансиране за българските малки и средни предприятия. До момента, с посредничеството на 22 търговски банки, е подкрепил повече от 5 хил. компании да получат финансиране за над 600 млн. евро. Инвестиционният план за Европа е насочен към създаване на работни места и подпомагане на растежа. Проектите и споразуменията, одобрени за финансиране до момента, се очаква да мобилизират над 164 млрд. евро в 28-те страни членки и да се подкрепят повече от 385 хил. малки и средни предприятия. Програма COSME е програма на Европейския съюз за Конкурентоспособност на предприятията за периода 2014-2020 г., с общ бюджет 2.3 млрд. евро.

 

(Бр. 3/2017 на „Златоградски вестник“)