Новини

Отглас: „Четвърт век вестник в Златоград, е голям принос към обществото”

неделя, 23 април 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ По повод бр. 22/2016. Писмо до редакцията на ЗВ от Канада, след излизането на материала „Проф. Динко Вълчев – нашият доктор в Канада”

 

 

Здравейте, г-н Ефим Ушев.

Благодаря Ви за писмото и за отпечатъка от „Златогрдски вестник”, в който сте публикували хубава статия за мен, което дълбоко ме развълнува и трогна.

Нека и на вашето семейство да бъде честита новата 2017 г.! Желая Ви здраве, дълголетие и повече щастливи дни, а също успех във Вашата много отговорна и деликатна работа, като редактор на „Златоградски вестник”.

Всичко което се помества в ЗВ, отива в историята на Златоград! Вие не можете да задоволите всички, защото всеки е уникален, така Бог ни е създал, но ако се придържате към истината, това ще направи ЗВ най-ценен исторически документ.

Искам да Ви поздравя за вашата повече от четвърт век редакторска дейност, което е изключителен не само личен успех, но и голям принос към обществото!

Убеден съм, че като редактор, бихте желали да чуете моето мнение по отношение на изложения фактически материал в статията. Някои от източниците, които сте ползвали, не са ви дали точни данни. Ще Ви дам по-долу моят коментар:

1. Църквата на снимката е „Св. Димитър. Българска източноправославна църква”, а не „Св. Св. Кирил и Методий.”

2. Г-н Игнат Канев е построил само църквата на снимката. Църквата „Св. Св. Кирил и Методий” е построена преди 110 години!

3. Аз работих като хирург с д-р Асен Маргаритов две години. След като специализирах, работих като акушер-гинеколог до 1960 г.

4. Казва се, че съм въвел два нови начина за израждане на деца. В нашата клиника съм въвел само израждането на деца вместо с форцепс с вакум екстрактор, който не е мое изобретение. Мое изобретение, което се използва не само в Университетските акушеро-гинекологични клиники в Торонто и Канада, но и в много страни в света. Инструмента се нарича „Вълчев Утеринен Мобилизатор”, (The Valtchev Uterine Mobilizer”).

Този инструмент се използва при извършване на гинекологични минимално инвазивни операции, помага на хирурга да придвижи матката в най-изгодна позиция, за да се извърши операцията по-бързо, по-успешно и с по-малък риск от увреждания. С моя Утеринен Мобилизатор се извърши първата в света  лапароскопска хистеректомия от д-р Хари Рич (Harry Reich) в САЩ през 1988 г.

5. Ако трябва да сложа всичките титли след името си, ще изглежда така на английски:

    Dr. Konstantin Valtchev, M.D.,  F.R.C.S (C), F.A.C.O.G.

     Assistant Professor,

     Obstetrics and Gyneacology.

 M.D. значи Медикал Доктор;    F.R.C.S. (C)-  Fellow Royal College of Surgeons (Canada), превода на български: Член на Кралското Дружество на Хирурзите (Канада). F.A.C.O.G.- Fellow American College of Obstetrics and Gynecology, преведено на български: Член на Американското Дружество на Акушер- Гинеколозите.

Тези звания се предобиват след вземане на изпити по специалността и след като те приемат за член на тези дружества. Всяка страна си има нейните традиции.

Когато  през 1994 г. проведох в „Майчин Дом” в София, първия в България едноседмичен курс по гинекологична лапароскопия и направих 15 операции, които до тогава не бяха правени в България, във вестниците и по телевизията ме нарекоха „професор”. Така ме нарекоха професорите в София.

Аз имам голямо желание да получавам ЗВ електронно. Кажете ми, за една година абонамент, каква сума в Канадски долари да Ви приведа и на коя сметка.

С уважение и респект,

Константин

Канада, 25. 01. 2017

 

(Бр. 2/2017 на „Златоградски вестник“)