Новини

Въпросите към обещани, но неполучени отговори

петък, 14 април 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Четири питания към кмета Янчев по проблема за довеждането на водата от Ерма река в Златоград

 

 

В началото на месеца попитахме кмета на общината Мирослав Янчев дали би отговорил на няколко въпроса от ЗВ по проблема с топлата вода от Ерморечието. След като получихме утвърдителен отговор и покана да изпратим въпросите си писмено, те надлежно бяха изпратени в общината.

За съжаление, до самия 30 януари, последния ден преди влизане на броя в печатница, не получихме обещаните отговори. Като си запазваме правото да ги публикуваме в броя от февруари, ако ги получим, разбира се, сега ще запознаем читателите си със самите въпроси. Защото това са всъщност техни въпроси, които ние само препредаваме на г-н кмета. ЗВ

 

 

„До края на годината до Златоград ще бъде прокаран тръбопровод, който ще довежда минерална вода до хотелите на града. Водата ще се вземе от подземното езеро на Ерма река на 13 км от града. От два-три месеца вече минерална вода се вози до басейните на града с цистерни и се ползва от граждани и туристи. Общинският съвет вече е обсъдил как водата да стигне до града и как той да се превърне не само в културна дестинация, но и в СПА център. Водата има голяма лечебна сила,казват от общината. Тя се смята за вода на живота, защото оказва изключително влияние върху кожата на жените, която става гладка, нежна и опъната. Затова и интересът сред дамите е много силен. Това се дължи на съставки като сяра и специални карбонати, които се съдържат във водата, казват и хотелиери…” (Бгвести.нет)

 

 

. Г-н кмете! Това е цитат от наскорошна информация в посочения сайт. Но подобни „вести” с източник община Златоград се пуснаха и в други електронни инфостраници. Доколко е вярна тази информация и какво би било нейното основание?

 

. Известно е, че вече от две години минералната вода в с. Ерма река е извадена на повърхността, след сондаж, за който бяха похарчени над 3 млн. лв. Направен е и басейн за хората там, който обаче си остана празен, тъй като, както разбрахме, пълненето му излизало много скъпо. Щом за селото излиза скъпо, колко ефективно ще е докарването на тази вода в града? Както и използването й?

 

.  Защо отказахте да се разгледат и други варианти за докарването на водата в града, а избрахте най-отдалеченият – примерно сондажа от с. Аламовци, който е на по-малко от 8 км?

 

. На среща по награждаването на някои бизнеспартньори на общината в ресторант „Александър” наскоро, един от тях е предложил и друго – да се погледне и на варианта, предлаган от проф. Асен Ковачев, почетен гражданин на Златоград.

Вие обаче дори не му отговаряте на внесеното писмено предложение, така както е по закон. Не е ли обидно да работите така? Споделете какво е мнението ви за варианта на професора, който отскоро е и академик в Българската академия на науките и изкуствата?

 

(Бр. 2/2017 на „Златоградски вестник“)