Новини

Сигнал: Възможни са заболявания при птиците

вторник, 11 април 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

За инфлуенца или грип при птиците предупредиха тези дни от общината.   Болестта, която се пренася от дивите прелетни птици. Предаването на инфекцията става чрез директен контакт със заразени птици, птичи продукти, екскременти и др. При контакт със заболели птици и неспазване на лична хигиена могат да заболеят стопаните и членовете на техните семейства, като симптомите са същите, както при обикновения грип. Призовават се стопаните незабавно да сигнализират кметовете по населените места или ветеринарните лекари при наличие на болни или умрели птици. С цел предотвратяване на проникването на заболяването на територията на Златоград, стопаните на домашни птици е необходимо да не допускат извън двора си по улиците домашните птици, да не допускат контакт между птиците, живеещи в дивата природа и домашните птици, да отглеждат птиците си в затворени помещения, за да нямат контакт с други свободно живеещи птици, да съхраняват фуражите, с които изхранват птиците в закритите помещения, да не пипат заболели и умрели птици с голи ръце, а само с предпазни средства, както и да спазват строга лична хигиена при отглеждането на домашните птици.

 

/Бр. 2/2017 на „Златоградски вестник“/