Новини

#отархива Готвят Чалъковата къща като подарък за зам.-министър

вторник, 28 март 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Съветниците не приеха изложеното в писмо до тях от областния управител Петър Фиданов, според което те би трябвало да отменят свое решение от предишно заседание, даващо ход на процедура за продажба на общински имот в Стария град, а именно Чалъковата къща.

След поименно гласуване, не се събра необходим брой гласове за отмяна на решението и сега управителят ще го отнесе за анулиране до Окръжния съд в Смолян.

Кметът на общината Чаушев няколко пъти внася този проблем в Съвета, но срещаше опозиция от страна на някои от членовете му, които настояваха имотът да си остане общински, да се ремонтира и да се ползва за гостна на общината.

 На едно от заседанията наскоро, обаче, решението за продажба бе прокарано, като за начална цена беше определена сума от 16 хил. лв.

Последва реакцията на Областния управител, което заедно с решението на общинските съветници, отнася въпроса с къщата в едно неопределено бъдеще време. Според администрацията, ако не се продаде, имотът ще продължи да запада, а са необходими поне 60 хил. лв. за ремонт и обновяване.

Според други мнения пък, кметът се уговорил да продаде къщата на свой приближен съветник, който от своя страна ще направи благодарствен жест към един зам.-министър.

Както се казва – на корупционната нива нищо ново. Хватките на корумпираната паплач, „отгоре” до „долу”, не стават по-изобретателни, но пък са достатъчно изпипани и сигурни. Така, раздавайки обекти за милиони на свои „обръчи”, депесарските депутати си осигуриха луксозни мезонети като подаръци в центъра на Кърджали. И само там ли... На нас ни остава да чакаме и да видим кое министърче ще се нанесе в близко бъдеще в подаръка си.

 

(Бр. 6/2007 на „Златоградски вестник”)