Новини

#отархива Възстановява се параклиса на връх Костадин, събираме пари за пътя през Друма

петък, 17 март 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

На Димитровден, деня на чу­дотвореца св. Димитър Солунс­ки, златоградчани положиха на­чалото на нещо, твърде дълго ча­кано, обсъждано и мечтано.

На връх Костадин, току до гранична­та бразда, бе направена симво­личната първа копка за бъдещия параклис, който ще носи името на св. Костадин и Елена.

Симво­лична, защото всъщност основи­те на храма вече са изкопани, доста от строителния материал е струпан и вече се полага първо­началния каменен зид.

 

Този строеж е толкова значим за нас, не само защото се възста­новява някогашния параклис тук, изоставен и саморазрушил се след прокарването на политичес­ката граница между двете враж­дували дълго време съседни страни - и в по-далечната ни история, а и в епохата на „студена­та война”.

Но и затова, че този акт е само първата стъпка към го­лямата цел за възстановяването и на съществувалия докъм 40-те години на миналия век път към съседните селца от бившата Даръдерска околия, останали по злощастни исторически обсто­ятелства в границите на друга държава.

А храмът се разполага на броени метри от т. нар. „Ксантийски път”, който от другата страна пък нашите хора наричат „Даръдерският”.

Проектът за храма е изготвен от арх. Стояновска и ще се изпълнява от строителната фирма на инж. Асен Якимов. Вече писахме, че камбаната за него е дарена от дружество „Дельо войвода”, което заедно с общината, подготвила проекта за пътя до гра­ницата, и с църковното настоятелст­во е в основата на инициативния ко­митет за осъществяването на това родолюбиво дело.

На Димитровден, в този прекра­сен, сякаш пролетен слънчев ден, златоградският свещеник Емил Ли­лов отслужи тържествения водосвет и благослови начинанието, а по стар български обичай в основите на абсидата изтече кръвта на жертвено животно. Бизнесменът Ал. Милу­шев, председател на сдружението, обясни по-късно, че на това място ще има цялостен комплекс, включ­ващ и места за паркиране, просторна площадка за бъдещите събори на хо­рата от двете страни на границата, а от някогашната известна Дельова чешма вече е хваната и доведена до самия параклис водата.

Златоградчанинът Тодор Георгиев, чиято помощ за осъществяването на дейностите около границата е незаменима, каза, че се работи с пълно съгласие и съг­ласуваност с гръцката страна, но ни­кой не пречи и не може да пречи на общината постепенно и настъпател­но да работи за този наш интерес и по всякакъв начин да намери финансиране на проекта за пътя от Друма.

На събитието стана ясно, че средс­тва ще се събират от всички златоградчани по специална банкова смет­ка, а събраните пари от различни сдружения, като например тези от 1991 г. – „Път Златоград-Ксанти” и от 1995 – „Златоград-Кирково” ООД, да се прехвърлят в новата сметка с ре­шение на управителните им тела.

 

(Бр. 14/2005 г. на „Златоградски вестник“)