Новини

#oтархива От Аламовци осъдиха НОИ за спряна пенсия

четвъртък, 16 март 2017 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ 18 месеца Красимир Димитров живее на вересия, която заплаща след спечелване на делото с държавната бюрокрация…

 

 

Смолянския окръжен съд осъди районното управление „Социално осигуряване” в Смолян и отмени негово решение от преди година, с което на Красимир Димитров от с. Аламовци се спира изплащането на законно начислената му през 1999 г. пенсия от 104 лв.

Съдът е счел, че жалбата на Димитров е процесуално допустима и основателна, въпреки становищата на прокуратурата и НОИ в Смолян тя да се отхвърли като неоснователна.

 

НОИ оспорва признаването на трудов стаж за пенсиониране на определен период 3 месеца от работата на Кр. Димитров в „Горубсо-Мадан” като подземен сондьор, тъй като за това време не му е изплатено трудово възнаграждение от работодателя и не са внесени осигурителни вноски. Съдът е сметнал, че такова тълкуване „противоречи на разума на закона”.

Да се приеме то, би означавало, че следва да бъдат лишени от основни права всички онези работници и служители, положили труд, но не заплатени от работодателя по една или друга причина. А в случая възнаграждението не е било изплатено поради липса на средства в предприятието.

С непризнаването на трудовия стаж се нарушават основни принципи в Конституцията на България, относно правото на труд и заплащане.

Така съдът отменя разпорежданията на НОИ за спиране пенсията на Красимир и го осъжда да заплати съдебните разноски от 200 лв. и със задна дата му се изплащат невзетите месечни пенсии в продължение на 18 месеца.

През това време той преживява един от най-гладните и унизителни периоди в живота си по вина на българската бюрократична машина, взема храна на вересия от магазините, а с изплатените му сега наведнъж 3800 лв., изплаща борчовете си.

 

(Бр. 10/2005 г. на „Златоградски вестник”)